Každým rokom sú dôsledky rapídnej klimatickej zmeny viac a viac očividné. Mnohé krajiny sa pomaly začínajú pripravovať na zmeny, zatiaľ čo úsilie iných krajín sa v tomto ohľade zhoršuje.

Pred dvoma rokmi, univerzita Notre Dame vytvorila a vydala index, ktorý zoradil krajiny podľa výšky šancí a pravdepodobností, aké majú na prežitie klimatických zmien. Ten bol neskôr znova publikovaný vo forme interaktívnych a usporiadaných máp, ktoré priviedli do pozornosti originálnu štúdiu nazývanú Iniciatíva globálnej adaptácie Notre Dame.

Foto © Eco Experts / trueactivist.com

Jeden z tvorcov takýchto ľahko-čitateľných máp sú aj Eco Experts, ktorí zoskupili informácie pre každý kontinent, aby nás tak podrobnejšie oboznámili s krízou, ktorej čelí svet. Neprekvapivo sa ukázalo, že tie najbohatšie krajiny, ktoré taktiež vytvárajú väčšie množstvo znečistenia budú práve tie, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť vyrovnať sa s klimatickými zmenami našej planéty.

Preto bola formovaná aj Parížska dohoda o zmene klímy. Bohatšie národy museli vykonať veľké zmeny v tejto oblasti aby zabránili dôsledkom, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali tie chudobnejšie.

Štúdia skombinovala niekoľko faktorov, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií: zraniteľnosť krajiny a jej pripravenosť.

Tu je 5 krajín, ktoré majú najvyššie šance prežiť klimatické zmeny našej planéty:

Dánsko
Nový Zéland
Nórsko
Singapur
Spojené kráľovstvo

Foto © Eco Experts / trueactivist.com

A tu je 5 tých, ktoré moc veľké šance nemajú:

Stredoafrická republika
Čad
Eritrea
Burundi
Sudán

Foto © Eco Experts / trueactivist.com

Ak by ste boli moc zvedaví, nie sme na tom až tak zle, ako napríklad India, ktorá skončila až na 119. mieste.