apple

Apple hrozí ďalšia žaloba, opäť ide o platobný systém v aplikáciách

Indická komisia pre hospodársku súťaž, skrátene CCI, ktorá dohliada na prípady ponteciálneho protisúťažného správania, po novom vyšetruje sťažnosť neziskovej indickej skupiny na adresu spoločnosti Apple.

Apple možno bude musieť čeliť ďalšej veľkej žalobe, tentokrát na pôde Indie. Problémy sa opäť týkajú App Store a politiky spoločnosti v rámci platobného systému. Apple si totiž z každej transakcie berie províziu vo výške 15 až 30 %.

Indická komisia pre hospodársku súťaž, skrátene CCI, ktorá dohliada na prípady ponteciálneho protisúťažného správania, po novom vyšetruje sťažnosť neziskovej indickej skupiny na adresu spoločnosti Apple, informuje server MacRumors. Vo svojej námietke uvádza, že 30-percentná provízia z nákupov realizovaných v aplikáciách poškodzuje hospodársku súťaž, nakoľko sa prejavuje vo zvýšených nákladoch nielen pre vývojárov, ale aj pre zákazníkov.

aplikacie
Ilustr. obr. techspot.com

Vláda ostáva v úzadí, prípad Apple najskôr preskúma komisia

Toto nie je prvýkrát, čo Apple znáša kritiku kvôli svojim províziam. Vysoké precento sa nepáčilo (a nepáči) ani Európskej únii či rôznym skupinám vývojárov na pôde Spojených štátov amerických. Čo sa týka Indie, tamojšia vláda sa zatiaľ nerozhodla pre dôkladnejšie vyšetrovanie. Prípad bude v najbližších týždňoch skúmať CCI. Na základe zistení komisie sa rozhodne, či je alebo nie je potrebné hlbšie vyšetrovanie.

Indická nezisková skupina žiada, aby Apple povolil, respektíve zaviedol platobné systémy tretích strán, čo by vývojárom umožnilo vyhnúť sa náročným províziam. “Existencia 30-percentných provízií znamená, že niektorí vývojári sa nikdy nedopracujú na trh … To by mohlo mať za následok aj poškodenie spotrebiteľov,” cituje sťažnosť agentúra Reuters.