Celé dekády sme výrazne podcenili tempo globálneho otepľovania. Satelity ukazujú skutočný problém

Informácie zo satelitov sme nemuseli interpretovať správne.

Globálne otepľovanie, ktoré doteraz prebehlo, je pravdepodobne výrazne horšie než sme pôvodne predpokladali. Vyplýva to zo štúdie, ktorá odhalila, že satelity za posledných 40 rokov hrubo podcenili skutočné dianie.

Vzťah medzi teplotou a vlhkosťou sa riadi základnými fyzikálnymi rovnicami. Mnohé merania teploty a vlhkosti využívané v klimatických modeloch sa od nich výrazne odlišujú, čím vznikajú rozdielne hodnoty, informoval server Live Science.

To v praxi znamená, že merania troposféry buď podcenili teplotu alebo nadhodnotili jej vlhkosť, informoval vedúci štúdie Ben Santer, klimatológ z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).

V súčasnosti je ťažké určiť, ktorá interpretácia je dôveryhodnejšia,“ skonštatoval Santer. „Naša analýza však ukazuje, že viaceré súbory údajov z pozorovaní, najmä tie s najmenšími hodnotami otepľovania povrchu oceánov a troposférického otepľovania, sa zdajú byť v rozpore s inými, nezávisle meranými doplnkovými premennými,“ dodal. Za doplnkové premenné sa považujú také premenné, ktoré majú medzi sebou fyzikálny vzťah.

Globálne otepľovanie môže byť ešte horšie.
Informácie zo satelitov nemuseli byť úplne presné. Vedci hľadajú riešenie.

Najpresnejšie merania sú tie najhoršie

Laicky povedané, tie merania, ktoré vykazujú najmenšie otepľovanie, môžu byť aj najmenej spoľahlivé. Vedci zistili, že súbory údajov, ktoré najlepšie dodržiavali pravidlá pre pomer vodnej pary a teploty, vykazovali najväčšie oteplenie morskej hladiny a troposféry.

Na definitívne vyhlásenie verdiktu bude nutné vykonať ďalšie porovnania. Momentálne totiž nie je úplne jasné, v čom sa mohli satelity mýliť – či vo vlhkosti alebo v teplote. „Takéto porovnávanie doplnkových meraní môže objasniť dôveryhodnosť rôznych súborov údajov,“ zakončil spoluautor štúdie Stephen Po-Chedley