Pri výbere smartfónu rozhoduje hlavne hardvérová a softvérová výbava, zistil prieskum

Pri operátoroch to je zase cena za služby.

0
samsung galaxy S10
Samsung Galaxy S10

Hardvérová a softvérová výbava sú kľúčovými prvkami, ktoré u Slovákov rozhodujú pri výbere nového inteligentného mobilného telefónu alebo tabletu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dal vypracovať Inštitút hospodárskej politiky.

Hardvér a softvér ako najdôležitejší faktor svojho rozhodnutia určilo 47 % respondentov. Cena zariadenia zohráva rolu pre 42 % respondentov. Starostlivosť a servis ako najdôležitejší označilo 6 % opýtaných, dostupnosť príslušenstva len 3 % dotazovaných.

Pôvod produktu nezohráva pri výbere nového mobilu alebo tabletu takmer žiadnu rolu – kľúčový je len pre 2 % respondentov.

mobil
Zdroj: IHP

Prieskum tiež odhalil postoj zákazníkov k výberu mobilných operátorov.

Cena za volania, SMS a dáta je kľúčová pre nadpolovičnú väčšinu (51 %)
oslovených pri výbere mobilného operátora. Nasleduje spoľahlivosť siete a pokrytie (33 %), zmluvné podmienky a viazanosť (8 %), starostlivosť o zákazníkov (6 %) a pri výbere operátora najmenej rozhoduje bezpečnosť (1 %).

operator
Zdroj: IHP

Zaujímavosťou je, že 5G siete sú pre Slovákov pomerne veľkou neznámou. O výhodách sietí novej generácie nemá dostatok informácií 40 % opýtaných. Vymeniť operátora, ktorý by ako prvý uviedol na trh 5G sieť, by sa rozhodlo 17 % respondentov. Najväčšiu skupinu prirodzene tvorila najmladšia veková skupina.

Podľa riaditeľa Inštitútu hospodárskej politiky je nevyhnutné, aby Slovensko
nezostalo pozadu.

„Keďže sme malá a exportne orientovaná ekonomika, neostáva nám nič iné ako zapojiť sa do ďalšej vlny digitálnej revolúcie bez predsudkov, s pozitívnym posolstvom spolupráce so všetkými krajinami a technologickými lídrami,“ uviedol František Palko.

Inštitút hospodárskej politiky zdôrazňuje, že pri zavádzaní 5G sietí bude
dôležité uplatňovať princíp technologickej neutrality, aby Slovensko profitovalo
zo zavádzania tých najprogresívnejších technológií. Samotné spustenie 5G
siete na Slovensku sa očakáva po roku 2020.

***

Prieskum realizovala agentúra NMS Market Resarch, člen organizácií SIMAR (Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky), ESOMAR (svetová organizácia pre výskum verejnej mienky a marketingový výskum), MSPA (svetová organizácia združujúca profesionálov v mystery shoppingu) a Global (medzinárodné združenie pre výskumné agentúry). Zber dát sa uskutočnil na začiatku apríla 2019 na vzorke 1040 respondentov, ktorá spĺňala reprezentatívne kritériá z pohľadu pohlavia, veku, veľkosti miesta bydliska a kraja.