Goo.gl končí! Gigant sa rozhodol odstrániť službu pre skracovanie URL

Google 31. marca oznámil, že 13. apríla odstaví svoju skrátenú URL službu – goo.gl. Po uvedenom dátume nebude mať teda žiadna novo prichádzajúca anonymná osoba možnosť vytvoriť akékoľvek internetové odkazy.

Google 31. marca oznámil, že 13. apríla odstaví svoju službu na skracovanie URL – goo.gl. Po uvedenom dátume nebude mať teda žiadna novo prichádzajúca anonymná osoba možnosť vytvoriť akékoľvek internetové odkazy. Už existujúci používatelia budú môcť využívať službu ešte po celý rok, no následne bude kompletne odstavená.

Softvérový inžinier Michael Hermanto povedal, že gigant predstavil Goo.gl už v roku 2009. Od toho roku sa spôsob, akým si ľudia medzi sebou zdieľajú informácie prostredníctvom internetu, rázne zmenil.

goo.gl – FOTO: Lifewire

Podľa všetkého však Google už pracuje na náhrade s názvom Firebase Dynamic Links (FDL), ktorá umožní používateľom presmerovať sa na špecifické oblasti v systémoch AndroidiOS alebo vo webových aplikáciách.

Ako už je zmienené vyššie, existujúci používatelia si budú môcť prostredníctvom adresy Goo.gl zdielať informácie ešte po dobu celého roku, presnejšie až do 30. marca 2019. Skrátené odkazy budú aj naďalej funkčné, no nebudú prenesené a ani podporované novou Firebase konzolou.