Kategória: 1953

“V konečnom štádiu vývoja bude telefón nosiť jednotlivec, možno tak ako dnes nosíme hodinky. Pravdepodobne nebude potrebovať žiadny číselník alebo jeho ekvivalent a myslím si, že používatelia sa budú môcť pri rozhovore navzájom vidieť, ak budú chcieť.”