Rusko čelí veľkej IT kríze, do vyčerpania dátových zásob ostávajú už len 2 mesiace!

Aktuálne má prebiehať analýza, ktorej cieľom je zistiť, koľko zdrojov by bolo k dispozícii v prípade zavedenia novej digitálnej politiky.

Invázia Ruska na Ukrajinu si pýta svoju daň. Útočiacu krajinu postupom týždňov opustili viaceré známe spoločnosti, často pôsobiace aj v technologickej sfére. Do tejto skupiny okrem iných spadajú napríklad západní poskytovatelia cloudových služieb. Práve to pre Ruskú federáciu predstavuje veľkú hrozbu, ktorá môže časom vyústiť do masívnej IT krízy.

Rusku totiž ostávajú približne len dva mesiace, kým vyčerpá zásoby dát. Na riešení tohto problému má pracovať aj miestna vláda, píše Bleeping Computer.

Dostupné alternatívy riešení majú siahať od prenájmu všetkých domácich dátových úložísk až po zabavenie IT zdrojov, ktoré zostali po firmách, ktoré v krajine prerušili svoje podnikanie.

Tieto riešenia boli navrhnuté počas stretnutia na jednom z ruských ministerstiev, ktorého sa zúčastnili zástupcovia viacerých veľkých spoločností, ako napríklad MTS, Oxygen, Rostelecom, Atom-Data, Croc, Yandex a Sberbank.

Dopyt sa zvyšuje, domáce zdroje však nestačia

Práve odchod západných firiem z ruskej pôdy je koreňom celého tohto problému. V dôsledku sankcií bola krajina nútená obrátiť sa na domácich poskytovateľov cloudových úložísk. Napríklad dopyt po úložnej kapacite zo strany ruského operátora MegaFon sa v poslednom období zvýšil hneď 5-násobne. A nie je v tom sám.

TIP REDAKCIE
Elon Musk spravil nevysvetliteľný krok: Z tohto sa teší aj Donald Trump!

V Rusku však nie je k dispozícii dostatok dátových centier na uspokojenie potrieb všetkých miestnych operátorov. Veľmi nepomáha ani exponenciálne rastúca potreba verejných inštitúcii v súvislosti s ukladaním dát z kamier a systémov rozpoznávania tváre. Ide o technológie špecifické pre projekty tzv. inteligentných miest.

Možných riešení je niekoľko

Aké sú riešenia? Ministerstvo pre digitálny rozvoj už zmenilo a doplnilo zákon Jarovaja (2016), aby pozastavilo každoročné požiadavky telekomunikačných operátorov ohľadom zvýšenia pridelenej úložnej kapacity o 15 % na účely protiteroristického dohľadu. Druhým možným riešením je požiadavka, aby poskytovatelia internetových služieb prestali prevádzkovať streamy médií a iných platforiem určených pre zábavné účely.

Okrem toho má ruská vláda uvažovať aj o odkúpení všetkých dostupných centier na spracovanie údajov. A ako sme už uviedli vyššie, nevylučuje sa ani zabavenie IT serverov a úložísk, ktoré ostali po spoločnostiach, ktoré v Rusku dočasne prerušili svoje podnikanie.

Aktuálne má prebiehať analýza, ktorej cieľom je zistiť, koľko zdrojov by bolo k dispozícii v prípade zavedenia uvedených opatrení, respektíve novej digitálnej politiky.