Facebook je v koncoch: 95 % ľudí sa rozhodlo, že mu svoje dáta neposkytne

Keď Apple uviedol novú funkcionalitu, ktorá zamedzuje sledovaniu osobných informácií tretími stranami – sociálnymi médiami či Google, ľudia to ocenili. Na druhej strane sa nachádza Facebook, ktorý z týchto dát žije. Pomocou nich totiž dokáže extrémne presne cieliť reklamu, za čo si dá samozrejme veľmi dobre zaplatiť.

Čo však teraz, keď ku dátam stráca prístup? Spoločnosť nadšená určite nie je. Najskôr argumentoval, že zmena ovplyvní najviac malé, lokálne firmy, ktoré dáta využívajú na presné zacielenie reklamy.

Neskôr už sociálna sieť zmenila rétoriku a začala sa vyhrážať tým, že ak im ľudia neposkytnú informácie, veľmi ľahko sa môže stať, že sa zo sociálnej siete stane platená služba. Ani tento spôsob prosenia nezabral.

Facebook
Ľudia nie sú ochotní zdieľať svoje dáta.

Facebook bez dát

Apple svoje rozhodnutie nezmenil, a tak ostal Facebook bez dát. Historické dáta síce má, no tie budú aktuálne len do istého času. Podľa štatistických dát spoločnosti Flurry si možnosť zdieľania svojich informácií s tretími stranami zaplo len 5 % užívateľov. To je pre Facebook žalostne málo.

To, ako to ovplyvní fungovanie tak veľkej sociálnej siete bude zaujímavé sledovať. Predsa len, iOSiPadOS používateľov je veľa.