Diera v ozónovej vrstve, ktorá vznikla v 80. rokoch sa zmenšuje, a to vďaka celosvetovému zákazu používania škodlivých chemikálií.

Keď sa nad Antarktídou začala formovať diera v ochrannej vrstve Zeme, výskumníci vinili globálne používanie chlórfluórovaných uhľovodíkov, alebo CFC. Tie boli široko využívané v aerosóloch, chladničkách, klimatizáciách a obalových materiáloch až do Montrealského protokolu.

Ten zakazoval používanie akýchkoľvek látok, ktoré by mohli poškodiť našu ozónovú vrstvu. NASA teraz potvrdila, že práve tento krok pomohol obnoviť určité množstvo ozónu, a tak dopomohol zaceľovaniu diery. Diera sa teda zmenšuje na základe poklesu CFC hladín v atmosfére. „CFC majú životnosť do 50 až 100 rokov, takže v atmosfére zostávajú veľmi dlhú dobu,“ uviedla spoluautorka štúdie, doktorka Anne Douglass.

Zdroj: Daily Mail

NASA monitoruje ozónovú dieru už od roku 2005, a to neustále. Jej poškodenie sa vyskytuje pri nízkych teplotách, čo znamená, že veľkosť sa mení v závislosti od počasia.

Ozón by sa mal úplne obnoviť niekedy v rokoch 2060 alebo 2080

Zemská ozónová vrstva chráni planétu pred potencionálne škodlivým UV žiarením, ktoré by mohlo spôsobiť rakovinu kože alebo by mohlo uškodiť živočíchom a rastlinstvu. Minulý rok satelitné snímky naznačovali, že sa ozónová diera začala uzatvárať. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že by sa ozón mohol úplne obnoviť niekedy v roku 2060.

„Toto všetko dokazuje, že Montrealský dohovor funguje. Hladina chlóru sa v antarktickej stratosfére znižuje a poškodenie ozónu sa znižuje s ním,“ potvrdili výskumníci. Podľa nich sa môžeme tešiť na rok 2060 alebo 2080. Vtedy by ozónová diera mala byť podľa všetkého preč, hoci keď možno nie úplne.