Coca-Cola ponúka 100-tisíc eur startupu, ktorý príde s najlepším riešením pre udržateľné obaly alebo ich zber

Spoločnosť Coca-Cola HBC prostredníctvom svojej Sustainability Challenge hľadá startupy, ktoré vyvíjajú nové riešenia v oblasti udržateľnosti. Víťaz tejto výzvy o najlepšie nápady v oblasti udržateľných obalov získa 100-tisíc eur. Súťažné riešenia sa majú zameriavať na obaly, ktoré čo najmenej zaťažia životné prostredie, alebo na prevratné riešenia v oblasti efektívneho zberu takéhoto odpadu. Zapojiť sa môžu aj slovenské subjekty, ak do 18. februára 2022 odovzdajú svoju prihlášku.

Spoločnosť Coca-Cola HBC spustila výzvu COCA-COLA HBC SUSTAINABILITY CHALLENGE pre startupy pracujúce na riešeniach, ktoré prispejú k zníženiu produkcie odpadu a podpore cirkularity.

Foto: EcoWatch

Rovnaká príťažlivosť, menšia záťaž

Hľadá také nové riešenia nápojových obalov, ktoré budú pre spotrebiteľov príťažlivé, ale životné prostredie zaťažia menej ako existujúce „konvenčné“ typy balení. Zároveň však musia byť ekonomicky udržateľné a mať potenciál využívania vo veľkom. Výsledkom môže byť udržateľnejšie či znovu-použiteľné balenie, ale aj riešenia, vďaka ktorým možno používať menej obalov – alebo dokonca žiadne.

Inovácie v oblasti zberu by mali pomôcť zvýšiť nielen objem použitých nápojových obalov, ale aj motiváciu spotrebiteľov zapojiť sa. Zároveň by mali byť ekonomicky efektívne a využiteľné naprieč mnohými krajinami, kde by dopĺňali existujúcu infraštruktúru.

Výzva hľadá startupy alebo technológie s prototypmi, zanietenými tímami a patentmi. To najlepšie riešenie odmení sumou 100-tisíc eur. Spoločnosť Coca-Cola však chce nadviazať partnerstvá a investovať do ďalších z tých najsľubnejších technológií a spoločností. Svojimi zdrojmi a kanálmi im pomôže implementovať a rozšíriť ich riešenia či predstaví ich svojim partnerom. Zároveň ponúka svoju 70-ročnú skúsenosť v oblasti Consumer Packaged Goods (CPG).

TIP REDAKCIE
WhatsApp bol vždy zadarmo, teraz bude aj platený: Kto zaň bude platiť?

Spoločnosť Coca-Cola presadzuje  prechod na cirkulárnu ekonomiku a verí, že každý nápojový obal môže byť po vyzbieraní a recyklácii cennou surovinou na výrobu toho ďalšieho. Vo svojich záväzkoch priznáva spoluzodpovednosť za riešenie problému s jednorazovými obalmi, ktorému čelí dnešný svet.

Práve preto sa zaviazala plniť svoju ambicióznu environmentálnu stratégiu World Without Waste. Jej súčasťou je dosiahnutie stopercentnej recyklovateľnosti nápojových obalov, čo sa na slovenskom aj európskom trhu spoločnosti Coca-Cola už podarilo splniť. Do roku 2025 plánuje v krajinách Európskej únie zvýšiť pomer recyklovaného PET v svojich fľašiach až na 50 %. Do roku 2030 chce spoločnosť vyzbierať a zrecyklovať rovnako veľa nápojových obalov, ako uvedie na trh. To je len časť rozsiahlej stratégie, ktorej súčasťou je aj hľadanie inovatívnych riešení a spolupráca s rôznymi partnermi, napríklad aj v podobe COCA-COLA HBC SUSTAINABILITY CHALLENGE.

Možnosť prihlásiť sa a všetky informácie o výzve, ktorá prebieha do 18. februára 2022, nájdete na stránke: https://cchbc-challenge.rainmaking.io/