RTVS pandémiu nepodceňuje: K návratu detí do škôl odvysiela mimoriadnu reláciu Koronavírus špeciál

RTVS má v súvislosti s návratom detí do škôl pripravenú mimoriadnu reláciu.

RTVS sa téme pandémie venuje v rámci svojho televízneho aj rozhlasového vysielania a zodpovedne informuje verejnosť o všetkých opatreniach a témach súvisiacich s pandémiou. V súvislosti s pravdepodobným nástupom tretej pandemickej vlny a návratom detí do školských lavíc odvysiela dnes, 6. septembra, o 20.30 h na Jednotke naživo mimoriadnu reláciu Koronavírus špeciál.

S nástupom do škôl a začiatkom nového školského roku sú spojené obavy z možného nástupu tretej vlny pandémie Covid-19. RTVS sa bude téme venovať v diskusnom špeciále s moderátorkou Ivetou Gombošovou.

Živou diskusiou bude RTVS v dvoch obsahových blokoch informovať o zavedení možných opatrení dotýkajúcich sa školskej výučby, voľnočasových aktivít, pripravenosti nemocníc a dostupnej liečby. Hosťami diskusie budú štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Svetlana Síthová, predsedníčka Združenia ZŠ Alena Petáková a Andrea Hajdúchová, zakladateľka iniciatívy Dajme deťom hlas.

Medicínsku časť v štúdiu zastúpia pediatrička a hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu MUDr. Elena Prokopová a všeobecný lekár, krajský odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Peter Lipovský. V treťom bloku bude diskusia so sociologičkou Silviou Porubänovou a sociológom SAV Miloslavom Bahnom reagovať na vyhrotenie stavu polarizácie spoločnosti a hľadanie východísk zo súčasnej situácie. 

RTVS, v súlade so svojím verejnoprávnym poslaním, od vypuknutia pandémie informuje svojich divákov a poslucháčov, ako sa pred šírením vírusu chrániť a vynakladá mnoho úsilia na šírenie osvety. Zaradením mimoriadneho publicistického špeciálu reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s návratom detí do škôl.

Zdroj: Tlačová správa RTVS