O2

O2 podporí boj proti hoaxom sumou 60 000 eur, rozdelia si ju tieto projekty

Správna rada Férovej nadácie O2 vybrala 12 rôznorodých projektov.

Férová nadácia O2 Tento rok spustila grantovú výzvu „Vráťme spolu rozum na internet“, ktorej cieľom bolo nájsť a podporiť projekty bojujúce proti šíreniu dezinformácií na internete, ale aj projekty podporujúce kultiváciu informačného priestoru, publikovanie overených informácií, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť.

„Ako technologická firma citlivo vnímame potrebu bojovať proti dezinformáciám na internete. Technológie vedia byť dobrý sluha, ale zlý pán a je na nás, ako s nimi budeme zaobchádzať.

Som rád, že sme túto pálčivú situáciu adresovali v kampani už na jar tohto roka pod headlinom Zdieľaj s rozumom a môžeme pokračovať ďalej, a to podporou 12 skvelých projektov, ktorých cieľom je priniesť pozitívnu zmenu, kultivovať informačný priestor a podporiť kritické myslenie,“ hovorí Igor Tóth, riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.

Do grantovej výzvy Férovej nadácie O2 sa zapojila približne stovka projektov, z ktorých správna rada nadácie vybrala veľmi rôznorodé projekty, ktorých cieľom je tvorba rôznych videomanuálov, podcastov, e-learningových kurzov, ale aj aplikácií a digitálnych nástrojov určených na odhaľovanie dezinformácií na internete.

O2
Foto: O2

„Pri čítaní týchto projektov sme si vo Férovej nadácii uvedomili, že napriek veľkým hrozbám plynúcim zo šírenia dezinformácií a hoaxov, existuje veľmi malé množstvo organizácií, ktoré sa téme dlhodobo a strategicky venuje.

Každý jeden projekt v tejto oblasti je preto ťažiskový a vie dopomôcť k tomu, aby sme mladšiu generáciu už od útleho detstva učili rozlišovať pravdu od neprávd a taktiež aby sme vedeli ľahšie rozoznať, ktorým autoritám vo verejnom priestore môžeme dôverovať.

Toto dokážeme dosiahnuť len systematickou prácou len vtedy, keď spojíme sily, či už ide o štátny alebo verejný sektor,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia a členka správnej rady Férovej nadácie.

Podporené projekty grantu „Vráťme spolu rozum na internet“

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

 • Výška podpory 10 000 eur
TIP REDAKCIE
Rusko úplne skazilo vesmírnu misiu: Vojenský satelit sa ani nezapol, spadne na Zem

Technický a metodologický „upgrade“ Demagog.sk, ktorý umožní systematické overovanie tvrdení politikov na sociálnych sieťach.

Združenie priateľov Denníka N

 • Výška podpory 8 000 eur

Vzdelávacia príručka N Magazínu Hrozby internetu distribuovaný na školy a systematicky využívaný pri procese výučby.

Konšpirátori.sk

 • Výška podpory 8 000 eur

Vypracovanie posudkov k jednotlivým webom na zozname konspiratori.sk, ktoré zdôvodnia ich prítomnosť na tomto zozname.

KInIT

 • Výška podpory 8 000 eur

Anotačný nástroj na princípoch crowdsourcing a wisdom of the crowd, pomocou ktorého používatelia dokážu spolupracovať na identifikovaní a analýze dezinformácií v informačnom priestore slovenského webu.

Zmudri.sk

 • Výška podpory 5 850 eur

Videomanuál pre učiteľov k výučbe kritického myslenia v rámci vyučovania.

Slovenská debatná asociácia

 • Výška podpory 4 884 eur

Vzdelávací modul o mediálnej gramotnosti pre učiteľov a Olympiáda kritického myslenia pre ich žiakov.

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku

 • Výška podpory 3 200 eur

Podcasty zamerané na problematiku dezinformácií a hoaxov.

Trnavská asociácia sluchovo postihnutých

 • Výška podpory 3 000 eur

Videá pre nepočujúcich v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré upozorňujú túto zraniteľnú skupinu na hrozbu dezinformácií.

Nadácia Milana Šimečku

 • Výška podpory 3 000 eur

Vzdelávacie semináre pre pedagógov, ktoré vysvetľujú, ako pracovať s témou holokaustu a implementovať do nej kritické myslenie.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Výška podpory 3 000 eur

Praktické semináre formou tvorby podcastov zameraných na dezinformácie a hoaxy pre študentov žurnalistiky, budúcich novinárov.

JA Slovensko

 • Výška podpory 2 400 eur

Doplnenie vzdelávacieho obsahu do kurzov pre žiakov a učiteľov o kapitoly obsahujúce informácie o kritickom myslení a overovaní faktov.

Vivat Vero

 • Výška podpory 2 000 eur

Mobilná aplikácia, ktorá bude používateľov chrániť pred dezinformáciami na Facebooku a informovať o tom, ako veľmi sú vystavení dezinformáciám, čo má potenciál vzbudiť ich záujem o tému a podporiť ich kritické myslenie.