o2 digitalna skola

Férová nadácia O2 podporila projekty online vzdelávania sumou 60 000 eur

Férová nadácia O2 podporila celkovou sumou až 60 000 eur tie projekty, ktoré žiakom a učiteľom ponúkajú možnosti a riešenia na efektívne online vzdelávanie.

Férová nadácia O2 podporila celkovou sumou až 60 000 eur tie projekty, ktoré žiakom a učiteľom ponúkajú možnosti a riešenia na efektívne online vzdelávanie.

V grantovom programe „O2 Digitálna škola“ uspelo celkovo 16 projektov zameraných na vzdelávanie učiteľov, žiakov základných a stredných škôl, ale aj na rozvoj detí v predškolskom veku.

Medzi vybranými projektmi sú rôzne videokurzy či rozprávky, zábavno-náučné videá, e-learningové kurzy a iniciatívy, interaktívne aplikácie a webové rozhrania.

„Férová nadácia sa téme vzdelávania venuje dlhodobo, prakticky už od svojho vzniku. Potrebu vzdelávania v digitálnej forme sme na vlastnej koži začali ešte intenzívnejšie vnímať v tomto období, kedy boli školy nútené zavrieť.

Chceli sme preto podporiť také projekty, ktoré tému online vzdelávania riešia už teraz koncepčne a systematicky a ponúkajú riešenia aplikovateľné na celom Slovensku bez akýchkoľvek rozdielov. Teší ma, že nám prišlo veľmi veľa kvalitných projektov, ktoré dokázali, že nezaháľame a na budúcnosť mladej generácie a na jej vzdelávanie myslíme aj v kritických dobách,“ hovorí Peter Gažík, CEO O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.

„Tento rok nám do grantu Férovej nadácie prišlo opäť až 120 projektov, ktoré tému vzdelávania riešili z rôznych pohľadov a veľmi rozmanitými spôsobmi. Veríme, že sa nám podarilo vybrať tie, ktoré prinesú potrebnú dávku digitalizácie aj do slovenského školského systému.

Práve digitalizácia je totiž v dnešnom svete ťažisková v každej oblasti a umožňuje nám prístup k zábave či vzdelávaniu, ale aj k vybavovaniu každodenných záležitostí priamo z pohodlia domova,“ vysvetľuje Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia.

Úspešné projekty

Wocabee – výška podpory 2000 eurOnline aplikácia určená školám, ktorá výrazne pomáha žiakom s učením sa slovnej zásoby cudzieho jazyka, a učiteľom zefektívňuje/zjednodušuje prácu.

Kolomaž – výška podpory 2000 eur: Inscenačná výuková videorozprávka, ktorej hlavným hrdinom je Rintintín, online spolužiak. Ide o vymyslenú postavu, ktorá sa objavila vo svete online sietí v čase nemenovanej krízy a prostredníctvom sumáru online školského vyučovania vybraných predmetov glosuje pre deti situáciu naokolo.

Slovenská národná galéria – výška podpory 4000 eur: Priestor pre pedagógov a rodičov, kde nájdu inšpiráciu pre tvorivú prácu s digitálnymi reprodukciami vizuálneho umenia, metodické materiály k výučbe a krátke animované videá určené priamo žiakom.

Junior Achievement Slovensko – výška podpory 4000 eur: Portál pre učiteľov na manažovanie výukového procesu pre žiakov, komunikáciu s nimi, zadávanie úloh a ich vyhodnocovanie.

Zmudri, o.z. – výška podpory 4000 eur: Videokurzy pre učiteľov o tvorbe videoobsahu.

Priatelia Elektrárne Piešťany – výška podpory 3000 eur: Motivovať a prebudiť záujem aj o menej obľúbené predmety ako je napr. fyzika, vysvetliť a zdôrazniť jej prepojenia s inými vednými odbormi ako je ochrana životného prostredia, a to cez online zábavno-náučné aktivity.

Lukáš Kodoň – výška podpory 4000 eur: Séria populárno-náučných videí o dejinách Slovenska so sprevádzaním Sama Trnku.

Strom života – výška podpory 7000 eur: Online vzdelávacie moduly pre environmentálnu výuku pre deti od 3 do 16 rokov.

OpenLab – výška podpory 5000 eur: Platforma na centralizovanie zdrojov informácií pre učiteľov a žiakov.

Michaela Adamčíková – výška podpory 4000 eur: Zatraktívnenie písania diktátov cez diktáty čítané známymi umelcami.

OZ Ahojte – výška podpory 3000 eur: Aplikácia na rozvíjanie slovnej zásoby, motoriky, analytického myslenia a porozumenia textov detí. Sprevádzajú ich pritom dve postavičky Nini a Nana.

Lucia Lalka – výška podpory 4000 eur: Edukačný digitálny projekt s klimatológmi zameraný na ochranu životného prostredia. Končí vypracovaním projektu “Zachráňme našu planétu”.

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovak – výška podpory 4000 eur: Online formou rozvíjať charakterové vlastnosti a motiváciu študentov, ktoré im pomôžu uplatniť sa v živote.

Nadácia Milana Šimečku – výška podpory 2000 eur: Prostredníctvom autentických príbehov mladých ľudí a metodicky spracovaných aktivít obohatiť vzdelávanie o témy identity, rozmanitosti a diskriminácie a včleniť ich do vzdelávacieho obsahu a praxe.

Teach for Slovakia – výška podpory 5000 eur: Sprístupnenie online vzdelávania pre tzv. offline deti, pre ktoré je prístup k online vzdelávaniu problematický, a to zabezpečením internetového pripojenia a zariadení.

LEAF – výška podpory 3000 eur: Podpora pre učiteľov pri online výuke. Pomoc pri prekonaní obáv z prekážok pri online výučbe v podobe webinárov, mentoringov a koučingov.

Total
41
Zdieľaní