taxify

Súd rozhodol: Taxify u nás môže slobodne fungovať aj naďalej!

V marci tohto roku musela spoločnosť Uber na našom území pozastaviť svoju činnosť, čo vyplynulo z rozhodnutia Okresného súdu v Bratislave. Zmrákalo sa aj nad jeho alternatívou, službou Taxify. 

V marci tohto roku musela spoločnosť Uber na našom území pozastaviť svoju činnosť, čo vyplynulo z rozhodnutia Okresného súdu v Bratislave. Zmrákalo sa aj nad jeho alternatívou, službou Taxify. 

Občianske združenie koncesovaných taxikárov sa totižto ešte vo februári na Okresnom súde Bratislava I domáhalo, aby súd nariadil spoločnosti Taxify povinnosť zdržať sa prevádzkovania taxislužby na území Slovenskej republiky pomocou osôb a vozidiel, ktoré údajne nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča či vozidlo taxislužby podľa zákona o cestnej doprave.

Občianske združenie argumentovalo svoj návrh uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktorým nariadil neodkladné opatrenia voči spoločnosti Uber. Občianske združenie koncesovaných taxikárov však so svojim návrhom neuspelo.

Podľa Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov spoločnosť Taxify vykonáva rovnakú službu. Po zhodnotení všetkých skutkových tvrdení a predložených dôkazov sa však súd s týmito tvrdeniami nestotožnil a dospel k záveru, že neboli splnené podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého sa žalobca svojim návrhom domáhal a návrh zamietol.

Súd okrem iného uviedol, že žalobca nepreukázal, že by spoločnosť Taxify prevádzkovala dopravu v rozpore s verejnoprávnymi predpismi.

Taxify

Súd zároveň rozhodol o tom, že Občianske združenie koncesovaných taxikárov je povinné uhradiť Taxify náhradu trov konania. Rozhodnutie súdu o „opakovanom“ návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia bolo právnemu zástupcovi Taxify doručené 24. mája 2018.

Na rozhodnutie súdu reaguje aj Roman Sysel, regionálny manažér Taxify pre Slovensko a Českú republiku.

Sme radi, že súd takto rozhodol, a že na Slovensku bude naďalej zachovaná možnosť slobodne sa rozhodovať o tom, ktorú službu v Bratislave a Košiciach ľudia využijú. Taxify tak bude aj naďalej ponúkať svoje technologické riešenie umožňujúce poskytnutie bezpečného, rýchleho a cenovo dostupného spôsobu cestovania v dvoch najväčších slovenských mestách. 

Zároveň však vyjadrujeme naše veľké znepokojnenie nad značne neštandardným spôsobom, akým sa v tomto prípade Občianske združenie koncesovaných taxikárov pokúšalo opakovane dosiahnuť vydanie neodkladného opatrenia proti našej spoločnosti, a to aj napriek tomu, že už vedeli o právoplatnom a vykonateľnom zamietnutí ich pôvodného návrhu.

TIP REDAKCIE
Ponuka hier v aplikácii Netflix sa rozrastá, pribudli ďalšie tituly

Taxify

Služba Taxify funguje na obdobnom princípe ako Uber. Pomocou aplikácie si zvolíte miesto, kde vás má vodič služby Taxify vyzdvihnúť. Zadať tiež môžete svoju cieľovú stanicu. Po potvrdení vám aplikácia ukáže približný čas vyzdvihnutia, rádovo v minútach, uvidíte meno vodiča, jeho hodnotenie, typ vozidla a evidenčné číslo.

Platba za jazdu prebehne automaticky po ukončení jazdy. Aplikácia musí byť spojená s vašou platobnou kartou. Do schránky s elektronickou poštou vám Taxify zároveň doručí podrobný doklad s rozpisom cestovného a ďalšími náležitosťami.

V prípade nezrovnalostí môžete priamo z aplikácie nahlásiť napríklad neúmerne vysokú cenu za jazdu, stratu (napr. mobilného telefónu, peňaženky), nevhodné správanie vodiča či iné náležitosti, ktoré vyhodnotíte ako negatívne.

Službu Taxify sme vyskúšali niekoľkokrát, a to ako v Bratislave, tak aj v Košiciach, kde od marca tohto roka pôsobí taktiež. Kvalita poskytovanej služby bola veľmi podobná s konkurenčnou službou Uber.

taxify

Rozdiel medzi čakacími dobami a cenami bol minimálny. V prípade Košíc bola služba Taxify cenovo veľmi atraktívna. Zakaždým sme natrafili na čisté vozidlo v dobrom technickom stave. Vodiči boli vždy slušní, upravení a v jednom prípade nám dokonca pomohli odniesť ťažkú batožinu.

Ak ste sa radi vozili Uberom, ktorý u nás služby prevádzkovať nemôže, Taxify je skvelou a rovnocennou alternatívou. Náročnejším zákazníkom môže chýbať Uber Select, teda možnosť odviesť sa vozidlom vyššej triedy za tomu adekvátny príplatok. Takúto službu zatiaľ Taxify u nás neposkytuje.

Total
1
Zdieľaní
Total
1
Zdieľať