Rozpoznávanie tváre: Facebook o tejto funkcii informuje stále viac a viac používateľov

Používatelia najpopulárnejšej sociálnej siete si začali všímať podozrivých upozornení v Novinkách. Tieto upozornenia hovorili o obsiahlych funkciách rozpoznávania tváre na tejto platforme.

Používatelia najpopulárnejšej sociálnej siete si začali všímať podozrivých upozornení v Novinkách. Tieto upozornenia hovorili o obsiahlych funkciách rozpoznávania tváre na tejto platforme.

V sprievode ďalších otázok sú následne používatelia prepojení na stránku o základoch ochrany súkromia, kde sa nachádzaju detailnejšie informácie.

Facebook používa určitú formu rozpoznávania tváre už roky, najmä pri odporúčaní mien priateľov, keď označujete ľudí na vašich fotografiach. Predstavitelia spoločnosti hovoria, že najnovšie upozornenia sa týkajú funkcie, ktorá bola ohlásená už v decembri. Táto funkcia spočívala vo vyhľadávaní vašej tváre na fotkách, na ktorých nie ste označení.

My sa zrejme nedočkáme

Ak ste sa na túto funkciu tešili, musíme vás sklamať. Nebude totiž dostupná pre používateľov, ktorí sa pripájajú na Facebook z Kanady alebo Európy. V tomto prípade sú na vine prísnejšie predpisy ohľadom zhromažďovania údajov z rozpoznávania tvárí, ktoré v týchto dvoch oblastiach platia.

Súd rozhodol

Nový nával oznámení však prichádza po menej ako 24 hodinách od značného rozhodnutia súdu proti Facebooku. Kalifornský federálny súd totiž 26. februára rozhodol, že spoločnosť je viazaná zákonom o ochrane súkromia v oblasti biometrických informácií v Illinois, ktorý vyžaduje oznámenie a súhlas pred získaním biometrických informácií od obyvateľa tohto štátu.

Jeden z predstaviteľov spoločnosti Facebook však tvrdí, že menšie skupiny zaznamenávali upozornenia už od decembra a ich posledná vlna nemá so súdnym rozhodnutím nič spoločné.