Vedcom sa po prvýkrát podarilo úplne vyvinúť ľudské vajíčka. Všetko od raných fáz až po ich zrelosť prebehlo úspešne. Prelom by mohol poskytnúť novú možnosť reprodukcie pre ľudí s rizikom straty plodnosti.

Neplodnosť existuje v mnohých podobách. Ľuďom, ktorým neplodnosť hrozí kvôli rádioterapiám alebo chemoterapiám, môže byť pred liečbou odstránené ovariálne tkanivo, ktoré bude po liečbe implantované späť do tela. Platí to hlavne pre mladých ľudí, ktorí si ešte neprešli pubertou.

„Takpovediac, je to súčasne ich jediná možnosť pre zachovanie plodnosti,“ tvrdí Evelyn Telfer, spoluautorka výskumu.

Vedci však prišli na kĺb niečomu pokrokovejšiemu. Desiatim ľuďom odobrali ovariálne tkanivo. Následne sa im podarilo pomocou rôznych živín doviesť vajíčka do posledného štádia vývinu, kedy mohli byť oplodnené. Do konečnej fázy sa tak dostalo 48 vajíčok a z nich 9 dosiahlo úplnú zrelosť.

Metóda nie je ani zďaleka dokonalá

Podľa slov výskumníkov sa vajíčka, ktoré rástli, vyvinuli rýchlejšie, ako by sa vyvinuli v tele, čo volá po ďalšom výskume. Navyše bunka známa ako polárne telo počas procesu narástla do nezvyčajných veľkostí. To by mohlo viesť k vývojovým abnormalitám. Tím sa však pokúsi vajíčka oplodniť, čo im dovolí vykonávať testy priamo na embryách.

Bude trvať ešte niekoľko rokov, aby si boli vedci istí, že zrelé vajíčka sú aj zdravé. V praxi sa teda tento postup nebude dať použiť skorej, ako výskumníci odvedú veľa náročnej práce. Výskum však i naďalej predstavuje akýsi míľnik, ktorý by mohol dať nádej ľuďom, ktorí predtým žiadnu nemali.