Nasa verí, že našla riešenie pre výzvu, ktorá by v budúcnosti bránila uskutočneniu misií na Mars. Tou je ochrániť astronautov od kozmickej radiácie.

Vesmírna agentúra, ktorá plánuje vyslať prieskumníkov na červenú planétu niekedy v 30. rokoch nášho storočia, zvažuje, že použije lieky na pozmenenie ich kódov DNA. To by teda napravilo akékoľvek poškodenie spôsobené vysoko energetickými časticami, ktoré by bombardovali telá „Marsonautov“ a tým zároveň zvyšovali riziká rakoviny a iných chorôb.

Čo teda vedci z NASA vymysleli?

Jednou z metód, ktoré sú momentálne v procese vývoja, je zlúčenina NMN. Keďže už dokázala v laboratórnych testoch „omladiť“ staršie myši, očakáva sa, že sa začne čoskoro testovať aj klinicky. NASA taktiež zvažuje vytvorenie pokročilejších vychytávok a zmien v DNA astronautov, hoci morálne dôsledky takéhoto radikálneho kroku bude potrebné ešte vyriešiť.

Tieto vychytávky zahŕňajú epigenetické modifikácie, ktoré zmenia spôsob, akým telo vníma gény bez toho, aby bol základný kód DNA nejako pozmenený. Použitie takejto metódy by pomohlo predísť rakovine, demencii a ostatným chorobám spôsobeným radiáciou. Tiež by posilnila odolnosť tela voči ich účinkom.

Doktor Terrier pre The Times uviedol: „Pozeráme sa na rozsah možností. Od liečebných terapií, ktoré vyzerajú vcelku sľubne, k viac extrémnym veciam, ako epigenetická modifikácia a nakoniec aj manipulácia. Myslím, že tieto majú veľa etických dôsledkov, takže sú stále len v experimentálnych fázach myslenia.“

Vesmír je domovom radiačných častíc, ktoré majú dostatočnú energiu na to, aby sa prudko zrazili s jadrami, ktoré tvoria aj ľudské tkanivá. Tu na Zemi nás od týchto častíc ochraňuje magnetické pole, no astronauti budú vo vesmíre tráviť dlhé roky a budú im priamo vystavení.

Ďalšie navrhované ochranné opatrenia zahŕňajú ochranné obleky a elektromagnetické silové polia, ale je veľmi nepravdepodobné, že by sa využili, pretože sú nepraktické. NASA zvažuje aj použitie AI programu, ktorý by bol schopný diagnostikovať choroby a vykonávať robotickú operáciu priamo vo vesmíre.