Slovákom vraj namiesto zemného plynu dodávajú svietiplyn: Na Facebooku výmysel zdieľali tisíce ľudí

Aktuálna situácia vo svete je prinajmenšom napätá. Po dvoch rokoch poznačených pandémiou sa momentálne ľudia musia vyrovnať so stúpajúcimi cenami všetkých komodít vrátane zemného plynu.

Túto situáciu sa rozhodli na Facebooku využiť špekulanti, ktorí obvinili spoločnosť SPP z toho, že do domácností dodáva svietiplyn, ktorý sa používal na plynové osvetlenie.

Takto nás okrádajú plynári pri odbere plynu. Jeden deň sa voda prevarí za 5 minút a druhý deň za 15 minút. Lebo miesto plynu nám dodávajú svietiplyn s výhrevnosťou 33 percent a zvyšok ide do vreciek distribútorom,píše sa v príspevku označenom ako hoax.

Svietiplyn nevyrábame už 45 rokov

Kvalita zemného plynu, ktorý vstupuje do distribučnej siete a ktorým sú zásobovaní koncoví odberatelia je kontinuálne meraná tzv. určenými meradlami na vstupných bodoch do distribučnej siete a vyhodnocovaná na dennej báze. Kvalitatívne parametre plynu a teda aj jeho spaľovacie vlastnosti sú dlhodobo ustálené a zodpovedajú špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete, príloha č.1, ktoré sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.,“ vysvetľuje SPP.

TIP REDAKCIE
Telekom: Našu 5G sieť podporuje už 51 zariadení | ZOZNAM

Svietiplyn sa podľa SPP – distribúcia nevyrába už 45 rokov. Niektorým ľuďom hľadajúcim senzáciu tam, kde nie je, však podľa všetkého domov prúdi dodnes.