eset

Slovenský ESET získal cenné uznanie: Firma predstavuje prvotriednu európsku kvalitu

Slovenskú IT spoločnosť ocenila Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť.

ESET je jednou z prvých európskych IT bezpečnostných spoločností, ktorej Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť (ECSO) udelila označenie „Cybersecurity Made in Europe“.

Označenie podčiarkuje kvalitu a hodnoty európskych dodávateľov bezpečnostných riešení, ktorí spĺňajú presne definované kritériá. Je to ďalšie uznanie schopnosti a záväzkov spoločnosti ESET chrániť občanov, firmy aj štátne inštitúcie pred kybernetickými hrozbami. Firma o novinke informuje v tlačovej správe.

„ESET sa ako popredný dodávateľ bezpečnostných riešení so sídlom v Európe teší zo získania tohto označenia. Podčiarkuje to náš záväzok k nášmu domovu v strednej Európe a podpore inovácií v tomto regióne,“ hovorí Andrew Lee, Director of Government Affairs spoločnosti ESET. „Aj keď je dnes ESET globálnou spoločnosťou, sme naďalej hrdí na naše európske korene a na vysokú reputáciu našich produktov a služieb.“

Spoločnosť ESET vznikla pred viac ako 30 rokmi a stále sídli v Bratislave. Jej poslaním je zabezpečiť, aby používatelia na celom svete mohli plne využívať obrovský potenciál čoraz viac digitálneho sveta.

TIP REDAKCIE
Zoznam hier na PlayStation Plus: Čo všetko budeme hrať? Je tam toho veľa!

Na úrovni Európskej únie vybudoval ESET efektívne partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom, ktoré vychádzajú z odborných znalostí oboch sektorov. Výsledkom je napríklad rozšírenie spolupráce v oblasti výskumu s významnými európskymi vedeckými projektmi a spolupráca s bezpečnostnými organizáciami, ktorých úlohou je ochrana kyberpriestoru.

Na získanie značky ECSO „Cybersecurity Made in Europe“ musia spoločnosti preukázať, že:

  • sídlo spoločnosti sa nachádza v Európe,
  • väčšina zamestnancov je zamestnaných v Európe,
  • hlavným trhom je Európa,
  • je splnených 10 základných bezpečnostných požiadaviek (TU) stanovených agentúrou ENISA, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby sa výrobky a služby v informačných a komunikačných technológiách mohli považovať za bezpečné.