POZOR: Zásielky budú od zajtra drahšie. Pošta zverejnila cenník, toľkoto zaplatíte navyše!

Poplatkom zo strany Slovenskej pošty sa nevyhnete. Zaplatíte aj vtedy, keď si zásielku preclíte sami.

Od 1. júla sa zruší oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze zásielok z tretích štátov mimo Európskej únie, ktoré vyplýva z novely zákona o DPH. Od tohto dátumu  čakajú klientov nové povinnosti pri nákupoch tovaru z tretích krajín: nakupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetky dovážané zásielky z tretích krajín, tzn. každý tovar z tretej krajiny musí prejsť colným konaním. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce, ktorému predchádzala dlhodobá príprava. Na Slovensku je koordinátorom tohto projektu Finančná správa SR a Slovenská pošta má dôležité postavenie ako jeden z prepravcov.

Pošta: Našim cieľom je plná digitalizácia

Jedným z hlavných cieľov Slovenskej pošty je plná digitalizácia a automatizácia procesov colného konania, aby bolo možné spracovať desiatky tisíc zásielok bez dlhšieho zdržania. To znamená, že odosielateľ (resp. poštový podnik tretej krajiny) pre potrebu colného konania vyplní elektronickú správu k zásielke, uvedie všetky požadované údaje, ktoré sú súčasťou stále ešte colného vyhlásenia prikladaného k zásielke v papierovej forme a táto správa je dodaná spolu so zásielkou do krajiny určenia.

Ak sú elektronické správy kompletné a bez chýb, urýchli sa colné konanie a následne Slovenská pošta dokáže tieto zásielky rýchlejšie spracovať a doručiť adresátovi. Ak však bude elektronická správa k zásielke s chybami, prípadne budú chýbať niektoré údaje ako napríklad hodnota či druh tovaru bude pošta musieť chýbajúce údaje doplniť a/alebo komunikovať s adresátom. Môže tiež nastať situácia, že sa colné orgány rozhodnú vykonať kontrolu, a v takom prípade bude Slovenská pošta kontaktovať adresáta so žiadosťou o predloženie faktúry z dôvodu kontroly hodnoty tovaru. 

Koľko zaplatíte? Od 2 € do 9 € + daň

Ak za klienta podá colné vyhlásenie Slovenská pošta, klient bude hradiť poplatok za využitie colno-deklaračných služieb. Výška poplatku bude závisieť od toho, či bude proces plne automatizovaný, teda či Slovenská pošta dostane od poštového podniku tretej krajiny kompletné dáta k zásielke a podanie colného vyhlásenia prebehne bez zásahu zamestnancov Slovenskej pošty.

TIP REDAKCIE
POZOR: Slovákom chodí mimoriadne nebezpečný email. Môžete prísť o tisíce! (FOTO)

V takomto prípade klient uhradí poplatok 2 eurá. Ak bude potrebné do procesu vstúpiť/ doplniť chýbajúce údaje a/alebo opraviť chybné údaje k zásielke, klient uhradí redukovaný poplatok 4 eurá, a ak bude nevyhnutné kontaktovať adresáta a požiadať ho o súčinnosť, uhradí poplatok 9 eur.

Colník z príslušného colného úradu vydá rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku, Slovenská pošta ju doručí adresátovi. Zákazník tak na jednom mieste uhradí colné poplatky a poplatok za colno-deklaračné služby Slovenskej pošty. Colný dlh odvedie Slovenská pošta Finančnej správe SR.

Poplatok 4 €, aj keď si zásielku preclíte sami

Klient sa môže rozhodnúť nevyužiť služby Slovenskej pošty a nesúhlasiť s tým, aby pošta preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom. V takomto prípade musí Slovenskú poštu o tejto skutočnosti informovať najmenej 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska. Adresát môže vyjadriť nesúhlas s automatizovaným colným konaním zaslaním tlačiva ,,Vyjadrenie nesúhlasu, na e-mailovú adresu odmietnutie.eck150@slposta.sk. Server Živé však zistil, že ani v tomto prípade to nebude zadarmo. Aj napriek tomu, že si zásielku v praxi preclíte sami, si pošta vypýta poplatok 4 €.

Poplatok spojený s preclením na “vlastnú päsť”. Zdroj: Pošta

Počas prázdnin – teda v júli a auguste 2021 – Slovenská pošta vychádza v ústrety svojim zákazníkom, zohľadňuje, že klienti ešte nebudú mať s novým procesom skúsenosti, a preto redukuje poplatky na 2 eurá alebo na 4 eurá. Od 1. septembra 2021 bude pošta uplatňovať poplatkovú politiku stanovenú poštovou tarifou (2 eurá, 4 eurá a 9 eur). 

Pre zásielky s tovarom nad 150 eur sa proces colnej deklarácie nemení a aj naďalej bude prebiehať tak ako teraz.

Total
73
Zdieľaní
Total
73
Zdieľať