hua zaloba

Huawei podáva žalobu voči vláde USA

Spoločnosť Huawei oznámila podanie žaloby na americký federálny súd.

Spoločnosť Huawei oznámila podanie žaloby na americký federálny súd. Firma chce dosiahnuť rozhodnutie o protiústavnosti americkej legislatívy a trvalého súdneho zákazu obchodných reštrikcií uvalených voči Huawei.

Žaloba bola podaná v americkom štáte Texas. Problematické znenie americkej legislatívy nielenže bráni štátnej administratíve USA v nákupe technológií od Huawei, ale tiež sa vzťahuje na zmluvné vzťahy s tretími stranami využívajúcimi zariadenia tejto firmy.

 „Kongres Spojených štátov opakovane nezvládol hodnoverne podložiť obchodné reštrikcie zavedené v súvislosti s produktmi Huawei. Sme preto donútení využiť tento právny nástroj ako posledné možné východisko. Zákaz produktov je nielenže nezákonný, ale taktiež obmedzuje spoločnosť Huawei v zapojení sa do férovej hospodárskej súťaže. V konečnom dôsledku poškodzuje amerických spotrebiteľov. S dôverou očakávame, že verdikt súdu bude prospešný nielen pre Huawei, ale aj pre obyvateľov USA,“ povedal Guo Ping, riaditeľ spoločnosti Huawei.

Podľa firmy Huawei dochádza v tomto prípade k porušovaniu princípov deľby moci zakotvených v ústave USA. Kongres, ktorý je tvorcom legislatívy, totiž zároveň vyniesol rozsudok a aj ho vykonal. Stalo sa tak bez akéhokoľvek predošlého úradného či súdneho konania.

„Rozporovaná legislatíva je založená na viacerých nesprávnych, nepotvrdených a neoverených tvrdeniach. Huawei nie je vlastnený, kontrolovaný či ovplyvňovaný čínskou vládou. Navyše, Huawei má výbornú minulosť čo sa týka bezpečnosti a nebol preukázaný opak,“ zdôraznila Song Liuping, právna riaditeľka Huawei.

“V spoločnosti Huawei sme hrdí, že sme najviac otvorenou a transparentnou firmou na svete,” dodal k téme bezpečnosti zariadení John Suffolk, globálny expert Huawei na kyberbezpečnosť a ochranu súkromia.

Zákaz oneskorí komerčné spustenie 5G

Podľa spoločnosti Huawei reštrikcie Spojených štátov bránia v tom, aby mohli zákazníci v USA využívať vyspelejšie 5G technológie, čo oneskorí komerčné spustenie 5G. Zároveň sa brzdí proces modernizácie sietí, čo prispieva k ohrozeniu zákazníkov vo vidieckych a odľahlejších oblastiach. Obmedzenie nákupu zariadení Huawei navyše potláča konkurenciu, dôsledkom čoho spotrebitelia v USA zaplatia vyššie ceny za menej kvalitné produkty.

Spoločnosť Huawei by pritom mohla pomôcť znížiť náklady na mobilnú infraštruktúru v rozmedzí od 15% do 40%. To by šetrilo iba v Severnej Amerike najmenej 20 miliárd USD v nasledujúcich štyroch rokoch.

“Ak bude americká legislatíva vyhlásená za neplatnú tak, ako by mala byť, Huawei bude môcť priniesť do USA pokročilejšie technológie, ktoré pomôžu vybudovať tie najlepšie 5G siete. Spoločnosť Huawei je pripravená venovať pozornosť bezpečnostným otázkam v spolupráci s americkou vládou. Zrušenie reštrikcií by dalo americkej vláde manévrovací priestor, ktorý potrebuje k takejto spolupráci a riešeniu reálnych bezpečnostných otázok,“ dodal Guo Ping, riaditeľ spoločnosti Huawei.

Total
9
Zdieľaní