mapy google

AR navigáciu v mapách Google si už môže vyskúšať početnejšia skupina užívateľov

Spoločnosť Google pomaly zavádza do praxe navigáciu v rozšírenej realite pre chodcov, ktorá je, resp. skôr bude priamou súčasťou aplikácie Mapy Google. Nová funkcia sa zatiaľ testuje v obmedzenom režime. 

Spoločnosť Google pomaly zavádza do praxe navigáciu v rozšírenej realite pre chodcov, ktorá je, resp. skôr bude priamou súčasťou aplikácie Mapy Google. Nová funkcia sa zatiaľ testuje v obmedzenom režime. 

Navigáciu prostredníctvom rozšírenej reality predstavil Google ešte vlani na vývojárskej konferencii Google I/O. Prvotné testovanie funkcie určené pre bežných užívateľov Google spustil začiatkom tohto mesiaca.

Navigáciu ale vo svojej aplikácii našlo len veľmi, veľmi málo užívateľov, čo sa teraz mení. Aspoň čiastočne. Google uvoľnil AR navigáciu pre osoby, ktoré sú zapojené do programu Miestni sprievodcovia a dosiahli v ňom aspoň 5. úroveň.

Okruh testerov sa tak rozšíril, čo pochopiteľne prispeje k vývoju a postupnému vylepšovaniu služby.

mapy google
GIF: WSJ

Ak ste miestnym sprievodcom a dosiahli ste aspoň úroveň 5, navigáciu v AR aktivujete tak, že pri spustenej navigácii pre chodcov smartfón podvihnete do zvislej polohy. Následne vás aplikácia vyzve, aby ste zariadením namierili napr. na budovu alebo informačnú tabuľu, vďaka čomu sa lepšie zorientuje.

Napriek rozšírenej dostupnosti nemusí AR navigácia fungovať každému, poprípade bude sprístupnená neskôr. Nám sa navigácia nespustila napriek tomu, že sme pracovali s aplikáciou s miestnym sprievodcom 6. úrovne.

Pokiaľ sa ju niekomu z vás spustiť podarilo, budeme radi, ak nám v diskusii zanecháte snímku obrazovky.

Total
3
Zdieľaní