FOTO kropekk_pl / pixabay.com

Kalifornské jabĺčko neprispôsobilo svoju politiku austrálskym zákonom a preto musí za svoju chybu zaplatiť hneď niekoľko miliónov amerických dolárov. Miestni zákazníci totiž žili v omyle, že ak navštívia neautorizovaný servis a použijú neautorizovanú súčiastku, tak stratia záruku.

Zákony v Austrálii, ktoré sú zamerané na ochranu práv spotrebiteľov, však prikazujú každému jednému výrobcovi, aby jeho elektronické produkty opravil, vymenil za iný alebo vrátil peniaze. A to aj v takom prípade, že danej súčiastke nedal zelenú alebo bola vymenená na mieste, ktoré formálne neschválil.

Apple i napriek tomu všetkému zobrazoval miestnym používateľom iPhonov a iPadov známu chybu 53 (alebo aj error 53), čo ho opäť doviedlo až pred súd, kde mu sudca odklepol pokutu vo výške 9 miliónov dolárov, píše PhoneArena. Týka sa to 275 ľudí.

Error 53 sa zobrazuje zakaždým, keď ide o niektorú z dvoch vyššie spomínaných situácií. Od tej chvíle už spoločnosť Apple nezaujímajú problémy zákazníka s produktom z jej portfólia, hoci mu ešte stále neskončila záručná doba. Stačí iba siahnuť po biometrickom snímači Touch ID bez príslušnej autorizácie.