Je priam fascinujúce, ako zvieratá vnímajú svet. Nerozdeľujú ho na časti, kontinenty či svetadiely ako my, ľudia. Vnímajú ho ako jeden krásny celok. Táto animovaná zemeguľa ukazuje migračné cesty niektorých z nich naprieč štátmi, ostrovmi či kontinentmi.

Sledovanie zvierat

Vedci používajú sledovacie zariadenia už veľmi dlhý čas. Skúmajú nimi, ako sa zvieratká pohybujú cez miestne regióny a migrujú cez oceány a kontinenty. V minulosti výskumníci priväzovali vtákom o nohy náramky alebo používali vysielače. Dnes tieto sledovacie zariadenia používajú na zaznamenávanie údajov GPS a satelity. Takéto informácie nám pomáhajú porozumieť, ako zvieratá lovia, ako reagujú na klimatické zmeny alebo čokoľvek, čo sa týka ich návykov.

Čo táto animácia vlastne ukazuje

Animácia je zostavená z mnoho sledovacích dát zverejňovaných približne 11 000 výskumníkmi. Ukazuje migračné cesty až 150 zvieracích druhov. Ružové línie sledujú pohyb zvierat pokrývajúcich aspoň 500 kilometrov v jednom smere počas najmenej 45 dní a kombinujú okolo 8 000 stôp zhromaždených počas obdobia približne 10 rokov. Môžete vidieť, ako sa línie šíria z Afriky cez Turecko až do Európy, tak isto ako z Kanady do USA a opačne.

Animovaná zemeguľa kombinuje sledovacie údaje zozbierané GPS a elektronickými príveskami, ktoré posielajú signály na polárnu obežnú dráhu satelitov. Všetky údaje boli zverejnené na Movebank – bezplatnej online databáze údajov o sledovaní zvierat založenej inštitútom ornitológie Max Planck. Matthias Berger, člen vývojového softvérového tímu Movebank, tvrdí, že väčšina zo 150 druhov zvierat sú vtáky. Napríklad, veľká migrácia zvierat z Európy do Afriky, ktorá na animácii začína okolo 57 sekundy ukazuje bielych bocianov, ktorí trávia zimu v teplých krajinách.

Nie nadarmo sa hovorí, že by sme chceli byť slobodní ako vtáci. Ku koncu, ani vtáci a ani iné zvieratá nepotrebujú pasy a ani víza na to, aby sa prepravili cez hranice niekoľkých desiatok štátov. A práve to je v tejto animácii živo zobrazené.