Nová mapa ukazuje, ktoré miesta sveta sú tie najtoxickejšie

Znečistenie je neviditeľné a nehmatateľné, preto mnoho ľudí po celý svoj život ignoruje fakt, ako neprajne môže znečistené prostredie na nich pôsobiť.

Znečistenie je neviditeľné a nehmatateľné, preto mnoho ľudí po celý svoj život ignoruje fakt, ako neprajne môže znečistené prostredie na nich pôsobiť.

Našťastie pre takýchto nič netušiacich ľudí vytvorili The Eco Experts mapu jediného druhu, ktorá zobrazuje najtoxickejšie miesta planéty Zem.

Pre určenie, ktoré geografické miesta sú najviac alebo najmenej toxické, zozbierali experti dáta 135 krajín, ktoré zahŕňali znečistenie vzduchu, emisie uhlíka, spotrebu energie a to, ako veľmi sa národy spoliehajú na obnoviteľnú energiu. The Eco Experts taktiež vzali do úvahy, koľko ľudí zahynulo kvôli zlej kvalite ovzdušia. Výsledkom bolo určenie krajín, ktoré sú najviac škodlivé pre životné prostredie a predstavujú najväčší risk pre verejné zdravie.

Saudská Arábia bola ohodnotená ako najtoxickejšia krajina sveta s najvyšším zaznamenaným znečistením vzduchu. Krajiny, ktoré sa vŕšili v zozname hneď po nej boli napríklad Kuvajt, Katar, Bahrajn alebo Spojené arabské emiráty, čiže krajiny bohaté na ropu. Na druhú stranu, najmenej toxické krajiny sa nachádzajú v Afrike. Zahŕňajú Keňu, Tanzániu, Etiópiu, Mozambik, ale aj Kamerun.

Zdroj: The Eco Experts
Zdroj: The Eco Experts

Najviac prekvapivý a zaujímavý však bol fakt, že Spojené štáty americké boli ohodnotené lepšie ako Rusko, Čína či Kanada. Taktiež sme sa vďaka výskumu dozvedeli, že krajiny ako Island alebo Nórsko spotrebujú viac energie než ostatné.

Vyjadrenie Jona Whitinga od The Eco Experts bolo: „Tento prieskum vymenováva a zahanbuje tých najväčších previnilcov, čo sa týka nášho životného prostredia po celom svete. Nedostatok ich opatrení proti emisiám nielen že ohrozuje ich obyvateľov chorobami spojenými so smrteľným znečistením, ale taktiež ohrozuje budúcnosť našej planéty. Tieto hrozby nie sú vzdialenou záležitosťou budúcich generácií. Ich účinky pociťujeme aj teraz a životy už boli stratené. Tento výskum poukazuje na potrebu toho, aby krajiny začali jednať rýchlo a viac investovali do alternatív obnoviteľnej energie.“