eset

Základné školy dostanú Príručku digitálnej bezpečnosti, daruje ju ESET

Školy si rozdelia viac ako 7 tisíc výtlačkov. Vzdelávacie materiály sú dostupné aj v elektronickej podobe.

Kyberšikana, podvodné správy či vírus ukrytý za falošnými hrami alebo aplikáciami – to sú iba niektoré z mnohých digitálnych hrozieb, ktoré každodenne číhajú na deti. Rozmach technológií v kombinácii s pandémiou so sebou priniesol riziká, o ktorých je potrebné hovoriť už na základných školách.

Spoločnosť ESET preto v spolupráci s odborníkmi na psychológiu a pedagogiku pripravila „Príručku digitálnej bezpečnosti“, ktorá je určená pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl.

ESET rozpošle celkovo viac ako 7-tisíc výtlačkov príručky a praktických cvičení všetkým základným školám na celom Slovensku, informuje spoločnosť v správe pre médiá. 

Príručka pre učiteľov vychádza v rámci aktivít naviazaných na vzdelávací projekt Bezpečne na nete, ktorý je súčasťou globálnej iniciatívy spoločnosti ESET – SaferKidsOnline. Príručka radí učiteľom v oblasti vzdelávania žiakov o nástrahách digitálneho sveta. Experti sa v publikácii zameriavajú na bezpečnosť mobilných zariadení, kyberšikanu, sociálne siete, dezinformácie či online hry.

eset
Foto: ESET

Okrem príručky pripravili odborníci pre učiteľov aj súbor praktických cvičení „Aktivity k Príručke digitálnej bezpečnosti“, pri ktorých sa žiaci oboznámia s problematikou interaktívnou formou. 

„Väčšina digitálnych hrozieb, s ktorými sa dnes žiaci 1. a 2. stupňa stretávajú, pochádza z ich mobilu. Spoločným menovateľom týchto nástrah je manipulácia, ktorá zneužíva nevedomosť detí a tínedžerov a práve tej sa snažíme predchádzať vydaním našej príručky. Veríme, že informovaní a kvalitne pripravení pedagógovia na školách dokážu mladým odovzdať informácie vo veku primeranej forme a upozorniť ich na riziká, ktorým by sa mali vyhnúť,“ vysvetľuje Ondrej Kubovič, odborník spoločnosti ESET na digitálnu bezpečnosť a spoluautor príručky.  

Pedagogicky zastrešil tvorbu príručky učiteľ informatiky z 1. súkromného gymnázia v Bratislave Peter Kučera. V praxi vidí, že úroveň vyučovania informatiky sa na Slovensku v jednotlivých školách zásadne líši. Mnohé školy majú totiž problém zohnať kvalifikovaného učiteľa informatiky. 

„Cieľom príručky je priniesť ucelený pohľad na tému digitálnej bezpečnosti aj učiteľom, ktorí učia informatiku, no nie sú informatici a zlepšiť tak kvalitu vyučovania tohto predmetu. Veľké množstvo praktických cvičení a námetov môže byť prínosom aj pre vyučujúcich, ktorí sa v téme dobre orientujú. Inšpiráciu môžu z príručky čerpať aj triedni učitelia na triednické hodiny alebo učitelia etickej výchovy,“ dopĺňa Peter Kučera. 

TIP REDAKCIE
Sygic má novinku, do navigácie pridal rozpoznávanie dopravných značiek

Príručka kladie dôraz aj na psychologický a etický pohľad na problematiku digitálnych hrozieb. Aby týmto nástrahám mohli žiaci úspešne čeliť, musia ich v prvom rade poznať a dozvedieť sa o nich jazykom, ktorý je primeraný ich veku. Podľa psychologičky Jarmily Tomkovej, ktorá sa podieľala na tvorbe príručky, by mali deti vedieť ako reagovať na krízové situácie skôr, než sa do nich dostanú:  

„Nesmieme zabúdať že dieťa nie je malý dospelák. Teória je pre deti veľmi abstraktná a obvykle nestačí na to, aby ju vedeli uplatniť v praxi. Potrebujeme sa priblížiť ich detskému jazyku a zážitkovému svetu. Preto volíme v prvom rade zážitkové a hrové aktivity či animované príbehy, ktoré ilustrujú ako konkrétne riešiť kritické situácie online. Následne deťom to, čo si zažili či videli, pomáhame zhrnúť do zrozumiteľných krokov uplatniteľných v praxi.“

ESET ako globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti považuje zvyšovanie povedomia o kybernetických hrozbách za svoje poslanie a to už na úrovni škôl. Vydanie príručky pre učiteľov nadväzuje na predchádzajúce aktivity v tejto oblasti.

Spoločnosť ESET sa spolu s niekoľkými ďalšími firmami od roku 2018 podieľa na iniciatíve Digital Skills s cieľom predstaviť učiteľom informatiky nové možnosti práce s deťmi. V roku 2015 zriadil ESET pre študentov troch technických fakúlt Výskumné centrum ESET na FIIT STU, ktoré poskytuje priestor na praktické experimenty. V rámci centra sa zamestnanci spoločnosti ESET podieľajú na výučbe predmetov Základy reverzného inžinierstva a Programovanie v C++.

Spoločnosť ESET taktiež finančne a odborne prispela k vydaniu kníh „Spojení navždy“ a „Viete, čo robia vaše deti?“, ktoré radia rodičom, ako sprevádzať deti dospievaním v digitálnej dobe.

Užitočné informácie o internetových nástrahách prináša ESET dlhodobo používateľom prostredníctvom svojho vzdelávacieho portálu Bezpečne na nete. Príručka digitálnej bezpečnosti spolu s praktickou časťou bude rozdistribuovaná do všetkých základných škôl v najbližších týždňoch. Vzdelávacie materiály sú však v elektronickej podobe dostupné už teraz, a to na stránke Bezpečne na nete v sekcii pre učiteľov.

Total
12
Zdieľaní
Total
12
Zdieľať