Zobrazovacie plochy v architektúre: Súťaž Samsungu pre fanúšikov architektúry pozná víťazov

V priebehu novembra vyhlásila spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak súťaž s názvom Zobrazovacie plochy v architektúre.

V priebehu novembra vyhlásila spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak súťaž s názvom Zobrazovacie plochy v architektúre, ktorou chcela poukázať na možnosti, ktoré poskytujú súčasné zobrazovacie zariadenia Samsung.

Samsung súťaž vyhlásil v spolupráci s profesionálnym architektonickým portálom – archinfo.sk. Zapojiť sa do nej mohli okrem architektov, dizajnérov, návrhárov, študentov architektúry a dizajnu aj všetci fanúšikovia modernej architektúry.

Rozsah a technická náročnosť spracovania návrhov nerozhodovali. Pre odbornú porotu bol kľúčový zaujímavý nápad. Súťažný návrh mohol mať minimalizovanú podobu aj formu jednoduchej skice, napríklad vo formáte JPG, s krátkym popisom návrhu.

Súťažiaci mohli pomocou zobrazovacích plôch kreatívne pretvoriť verejné priestranstvá, budovy, interiéry firiem, nákupné centrá, hotely alebo obchodné prevádzky, ale aj akýchkoľvek iné typologické druhy architektúry, vrátane ideových konceptov.

Zobrazovacie plochy v architektúre

Súťaž Zobrazovacie plochy v architektúre je v tejto chvíli ukončená, čo znamená, že sa môžeme zoznámiť s tromi víťazmi. Prvé miesto získalo architektonické štúdio Ľudmila & Erik Atelier.

Víťazný návrh štúdia Ľudmila & Erik Atelier.
Víťazný návrh štúdia Ľudmila & Erik Atelier.

Porota pri návrhu tohto štúdia ocenila, že zobrazovacia plocha nie je iba nosičom vizuálnej informácie, ale stáva sa integrálnou súčasťou architektúry. Víťazné štúdio získalo okrem prvenstva aj zariadenie, ktoré mu pomôže pri navrhovaní ďalších diel.

Ide o najnovší interaktívny displej Samsung Flip2 WMR 65 – s uhlopriečkou 65 palcov v hodnote 2 790 eur, ktorý je ideálnym prezentačným a pracovným nástrojom nielen pre architektov.

„Téma súťaže nás zaujala, chceli sme do nej prispieť konceptom, ktorý využíva predmetné technológie na inom typologickom druhu a v inom prostredí, ako je dnes bežné. Pri pohľade na rýchly vývoj technológií sme uvažovali o tom, ako by zobrazovacie zariadenia mohli zmeniť súčasné vnímanie architektúry a najmä bývania.

Prišli sme s víziou „smart domov“, ktoré môžu neustále meniť svoj vzhľad a tak užívateľovi nezovšednieť, zároveň zobrazovať všetky informácie, ktoré vlastník potrebuje, s prihliadnutím na prostredie, v ktorom sa dom nachádza. Myslíme si, že nepotrvá dlho a takýto koncept bude bežnou alternatívou ku klasickým riešeniam,“ uviedli architekti Erik Blaho a Ľudmila Balážová.

Porota sa však zhodla, že cenu si zaslúžia aj práce umiestnené na druhom (architektonický ateliér SIMPLE CODE / Laco Bartko, spolupráca: Adam Králik) a treťom mieste (Parametr studio).

Druhé miesto si preto odnáša smartfón Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a tretie miesto powerbanku s kapacitou 20 000 mAh a slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live. 

2. miesto architektonický ateliér SIMPLE CODE / Laco Bartko, spolupráca: Adam Králik.
2. miesto architektonický ateliér SIMPLE CODE / Laco Bartko, spolupráca: Adam Králik.

Z architektonického uhla pohľadu boli predložené dve skupiny návrhov. Autori prvej skupiny rozprúdili diskusiu o tom, ako môžu zobrazovacie plochy zmeniť pohľad na architektúru.

Autori druhej skupiny pracovali viac, alebo menej invenčne s integrovaním displejov do zaužívaných prvkov architektúry. Obidva prístupy sú legitímne a ponúkajú zaujímavé riešenia. Porota sa rozhodla, aj na základe rozprúdenej diskusie, uprednostniť víťazný návrh, ktorý patrí do prvej skupiny.

3. miesto architektonický ateliér Parametr studio.
3. miesto architektonický ateliér Parametr studio.

Samsung od návrhov očakával, že čo najlepšie a najkreatívnejšie využijú potenciál zobrazovacích zariadení, ktoré má vo svojom portfóliu, ale aj vizionárske zobrazovacie zariadenia, ktoré ešte neexistujú, a vytvoria nový pohľad pre architektúru budúcnosti.

Do súťaže sa zapojili architektonické štúdiá z Čiech a Slovenska a jedna študentka architektúry. 

„Predložené súťažné návrhy nás utvrdili v tom, že naše zobrazovacie technológie sú pre architektov inšpiratívne a vidia v nich potenciál na prirodzené začlenenie do modernej architektúry.

Zároveň nám ukázali, že rozmýšľajú v úplne nových súvislostiach ako je bežná prax a zaužívané stereotypy a neboja sa najmodernejšie technológie použiť pri svojich návrhoch. V mene našej spoločnosti gratulujem víťazom a ostatným účastníkom želám, aby ich budúce návrhy boli v čo najväčšej miere pretavené do reálnej podoby,“ uviedol Peter Tvrdoň, riaditeľ divízie pre strategický rozvoj, Samsung Electronics Czech and Slovak.

Všetky súťažné práce si môžete pozrieť na stránke archinfo.sk. Porota hodnotila 5 súťažných návrhov a každý je svojim spôsobom výnimočný. 

Zloženie poroty

  • Štefan Moravčík, architekt, Archinfo.sk
  • Matúš Bišťan, architekt
  • Ivona Šarochová, Samsung Electronics Czech and Slovak
  • Peter Tvrdoň, Samsung Electronics Czech and Slovak
  • Petr Ritz, Samsung Electronics Czech and Slovak
Total
23
Zdieľaní
Total
23
Zdieľať