POZOR: Posielate zásielky do zahraničia? Pošta zavádza nový poplatok aj povinnosti!

Slovenská pošta dnes informovala, že od 1. januára 2021 zavádza nový poplatok aj povinnosť spojenú so zasielaním zásielok do krajín mimo Európskej únie.

Slovenská pošta dnes informovala, že od 1. januára 2021 zavádza nový poplatok aj povinnosť spojenú so zasielaním zásielok do krajín mimo Európskej únie. Ku všetkým poštovým zásielkam do celého sveta mimo krajín EÚ je nutné zasielať aj predbežné elektronické colné údaje vo forme tzv. ITMATT správ určené na colné konanie v krajine určenia.

Aktualizované 29.12.2020 o 12:00: Doplnené o vyjadrenie Slovenskej pošty o povinnosti týkajúce sa zásielok smerujúcich do Veľkej Británie.

V praxi to znamená, že ak mimo EÚ zasielate darček alebo akýkoľvek iný tovar (zatiaľ okrem dokumentov), budete musieť vyplniť doklad CN22, resp. CN23. Spraviť tak musíte aj vtedy, ak zásielku posielate svojmu blízkemu.

Zber colných údajov bude vykonávaný z colných vyhlásení CN22 alebo CN23, ktoré je odosielateľ vždy povinný vyplniť a priložiť k poštovým zásielkam, podliehajúcim colnému konaniu, a bude prebiehať dvoma spôsobmi: v aplikácií Slovenskej pošty, a. s., ePodací hárok (elektronický podací hárok) alebo manuálne priamo pri poštovej priehradke,“ informovala Pošta prostredníctvom tlačovej správy.

V prípade, ak využijete aplikáciu ePodací hárok, colné vyhlásenia CN22 alebo CN23 nájdete v digitálnej forme. Ak sa túto službu rozhodnete nevyužiť, vyplniť ich môžete aj priamo na pošte.

1 € za prepísanie

Ak tak spravíte, Pošta si bude účtovať poplatok. Za 1 € ho zamestnanec pošty bude totiž musieť prepísať do elektronickej formy. Tento poplatok je oslobodený od DPH.

Cieľom Slovenskej pošty je urýchliť a zjednodušiť činnosti spojené s colným konaním a zabezpečiť, aby sa adresáti zásielok v tretích krajinách dostali k svojim zásielkam čo najrýchlejšie.

Avšak akékoľvek nedodržanie ustanovenia vyžadujúceho poskytnúť predbežné colné elektronické informácie môže viesť k situácii, že plynulé a efektívne colné prerokovanie a následne doručenie bude výrazne spomalené resp. niektoré krajiny určenia (napr. USA) v zmysle ich národnej legislatívy môžu zásielku bez elektronickej ITMATT správy vrátiť späť do krajiny pôvodu.

Na získanie ďalších informácií potrebných pre urýchlenie colného prerokovania a doručenia Pošta odporúča uvádzať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo príjemcu poštovej zásielky.

Slovenská pošta pre TECHBYTE potvrdila, že nové pravidlá sa vzťahujú aj na zásielky smerujúce do Veľkej Británie, ktorá od 1.1.2021 prestáva byť členom EÚ.

Total
125
Zdieľaní
Total
125
Zdieľať