Čína sa s tým nebabre: Na obežnú dráhu vypustili 6G satelit. Je 100x rýchlejší než 5G

100x vyššia rýchlosť, ešte nižšia odozva.

2

Vo svete sa postupne začínajú stavať 5G vysielače, niekoľko ich už máme aj na Slovensku. To však určite nezastaví svet inovácií, o čom svedčí aj najnovší počin Číny. Na obežnú dráhu totiž vypustila satelit s podporou bezdrôtovej technológie 6G.

Čínska vesmírna agentúra vypustila z miesta označovaného ako Taiyuan Satellite Launch Center raketu Loing March 6 nesúcu celkom 13 nových satelitov. Jeden z nich (UESTC – Star Era-12) má byť prototypom pre testovanie 6G. Satelit testujú špičkoví vedci z University of Electronic Science and Technology of China.

Vzhľadom na to, že pri 6G ešte nebola dokončená finálna špecifikácia ide viac menej len o výskum, ktorý sa neskôr môže pretaviť v konkrétne návrhy na implementáciu. Pre 6G je nutné vyvinúť a vyrobiť nové formy antén a prísť s riešeniami na mnohé problémy súvisiace s využitím terahertzového pásma (THz).

6G však oproti 5G môže priniesť obrovský skok nielen v rýchlostiach, ale aj odozve. Maximálne teoretické rýchlosti majú byť 100x vyššie. Pohybovať sa tak budú v Tb/s. Čas odozvy (ping) sa zníži z milisekúnd na mikrosekundy. Nasadenie 6G sa očakáva najskôr o desať rokov.