Lacnejšie telekomunikačné služby na Slovensku? Zmenu blokuje regulačný úrad, varujú menší operátori

Lokálni operátori sú znepokojení s tým, kto má prevziať stoličku na regulačnom úrade. Vstup virtuálnych operátorov na Slovensko je ohrozený.

Lokálni poskytovatelia telekomunikačných služieb na Slovensku sú nespokojní. V otvorenom liste vládu SR žiadajú, aby neschválila návrh na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý chce na parlamentné hlasovanie predložiť ministerstvo dopravy. 

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, skrátene ALPI, sa obáva toho, že by regulačný úrad aj pod novým vedením presadzoval záujmy veľkých operátorov, ktorí si vďaka takýmto rozhodnutiam dokážu udržať vyššie ceny za služby.

ALPI zároveň podotýka, že regulačný úrad chráni veľkých operátorov tým, že nepovolí fungovanie virtuálnych operátorov, ktorí by pre veľké firmy predstavovali konkurenciu. Voľba nového šéfa regulačného úradu má byť spojená s konfliktom záujmov. Minister dopravy má totiž za šéfa vymenovať Ivana Martáka, ktorý pôsobil na vysokej pozícii v Orangei a predtým aj v Slovak Telekom.

Michal Rybárik, predseda ALPI a riaditeľ Uniphone

Sme veľmi znepokojení informáciami o spôsobe výberového konania a jeho priebehu, voči ktorému namietal aj Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a viaceré stavovské organizácie. Máme oprávnené obavy, že by úrad aj pod novým vedením mohol pokračovať v dlhodobom presadzovaní záujmov úzkej skupiny podnikov pred záujmami celého trhu a koncových užívateľov, čo priamo odporuje podstate nestranného a apolitického národného regulátora,“ uviedol Michal Rybárik, predseda Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) a riaditeľ firmy Uniphone.

TIP REDAKCIE
AKTUÁLNE: Dávajte si POZOR, na Slovákov mieria nové SMS-ky, okradnú vás aj o stovky eur!

Slovensko ako jedna z najdrahších krajín

Pre doterajšie tendenčné konanie úradu je slovenský trh mobilných služieb výrazne chránený pred novou konkurenciou a Slovensko má podľa analýz, ktoré každoročne vypracúva Európska komisia, dlhodobo jedny z najvyšších cien mobilných služieb v Európskej únii. Telekomunikačný úrad napríklad doteraz nevytvoril predpoklady pre otvorenie tohto trhu širšej konkurencii a pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách Európskej únie fungujú dlhodobo.

Regionálne telekomunikačné podniky v otvorenom liste požiadali vládu SR, aby venovala výberu kandidáta mimoriadnu pozornosť aj vzhľadom k plánovanej opakovanej aukcii pre 5G siete a dbala na to, aby nevznikali pochybnosti o transparentnosti výberového konania, ani o tom, či bude nový predseda úradu funkciu vykonávať odborne, eticky a nezávisle, ako to káže zákon.

V momentálne pozastavenej aukcii plánuje úrad prideliť frekvencie pre mobilné 5G siete na dobu 20 rokov. Toto aj ďalšie očakávané prideľovanie ovplyvnia trh na veľmi dlhú dobu, a preto je nevyhnutné, aby regulačný úrad postupoval nezávisle, transparentne, predvídateľne a chránil efektívnu hospodársku súťaž. Preto za najlepší krok považujeme voľbu kandidátov zopakovať a rozšíriť o komisiu, ktorá výber vykoná transparentne, verejne, vrátane prihliadnutia na riziká možných konfliktov záujmov,“ dodal M. Rybárik.

Total
19
Zdieľaní
Total
19
Zdieľať