Facebook údajne testuje nový spôsob kombinácie Noviniek a Príbehov. Chce ich spojiť do jedného posúvateľného systému.

Na novinku ako prvá prostredníctvom Twitteru upozornila Jane Manchun Wong. V ňom môžeme vidieť, ako sa z Noviniek len jedným ťahom presunula do Príbehov.

Pokiaľ sa sociálna sieť rozhodne túto novinku implementovať, môžeme dať zbohom scrollovaniu, keďže nám bohate postačí len potiahnuť prstom doprava alebo doľava.

Príliš radikálna zmena?

Podľa mnohých ide o až príliš radikálnu zmenu. Na druhej strane, jej príchod bol skutočne len otázkou času. Príbehy sú totiž pre Facebook prioritnejšie než Novinky, čo potvrdil aj Chris Cox, vedúci produkcie. Povedal, že chce, aby Príbehy boli primárnym spôsobom, akým používatelia zdieľajú informácie (novinky).

Hybridný karusel sa však stále ešte len testuje, finálna podoba preto môže alebo vôbec nemusí prísť.