aplikacia

Okamžitý prepis je aplikácia od Google, ktorá uľahčuje život nepočujúcim

Spoločnosť Google uviedla do obchodu Play novú aplikáciu, ktorá uľahčí život sluchovo postihnutým a nepočujúcim. Aplikácia sa volá Okamžitý prepis a rozpoznáva až 70 jazykov. 

Spoločnosť Google uviedla do obchodu Play novú aplikáciu, ktorá uľahčí život sluchovo postihnutým a nepočujúcim. Aplikácia sa volá Okamžitý prepis a rozpoznáva až 70 jazykov. 

Podľa názvu aplikácie sa dá ľahko usúdiť, aká je jej funkcionalita. Hovorenú živú reč prevedie na text, a to priamo v reálnom čase. Text nie je možné upravovať, ukladať ani nič podobné.

Podstatné je, že aplikácia rozumie aj slovenčine. Okrem toho si v nastaveniach môžete zvoliť sekundárny jazyk, z ktorého má aplikácia reč prepisovať. V nastaveniach si nepočujúci tiež prispôsobia veľkosť textu či napr. aktivujú tmavý motív užívateľského prostredia.

okamzity prepis
Aplikácia Okamžitý prepis

Jednoduchá, ale veľmi nápomocná aplikácia má zatiaľ status nevydanej verzie, čiže sa stále nachádza v testovacej fáze. Stiahnuť sa ale bez problémov dá. V obchode Play ju nájdete na tejto adrese.

Aplikáciu sme vyskúšali a reč prepisuje okamžite a prekvapivo dobre. Zlyhať ale môže pri hovorových výrazoch, zlej artikulácii a tak podobne. Ťuknutím na malú ikonu klávesnice môžete do aplikácie vpísať vlastný text. Táto funkcia poslúži v tom prípade, ak druhá strana neovláda napr. znakovú reč.

TIP REDAKCIE
Gmail v prostredí Google Play Store dosiahol 10 miliárd stiahnutí

Napíšete, čo potrebujete a text danej osobe, s ktorou sa prostredníctvom aplikácie rozprávate, jednoducho ukážete.

Total
20
Zdieľaní
Total
20
Zdieľať