o2 digital tit

AKTUÁLNE: O2 uvádza digitálny bonus. Ak nesplníte podmienky, zvýši cenu o 2 €

Tretí najväčší operátor na Slovensku, O2, už toto leto zmení cenník. Pôjde o plošné zvyšovanie ceny o 2 € ku všetkým programom, resp. paušálom.

Tretí najväčší operátor na Slovensku, O2, už toto leto zmení cenník. Pôjde o plošné zvyšovanie ceny o 2 € ku všetkým programom, resp. paušálom. Operátor chce svojich zákazníkov motivovať k tomu, aby používali digitálne riešenia komunikácie s O2, platieb faktúr a viac. Tí, ktorí sa rozhodnú, že nepotrebujú výhody digitálneho správania budú musieť od 29. júna platiť o 2 € mesačne viac.

V skratke: Čo sa mení?

O2 od leta zavedie tzv. Digitálny bonus a zároveň zmení cenník. Každý z programov bude stáť o 2 € viac. Rovnakú sumu môžete ušetriť, ak budete používať Digitálnu faktúru, Digitálnu platbu za faktúru a nový Digitálny box. Ak tieto služby nebudete využívať, za rovnaký paušál, aký používate dnes, budete platiť o 2 € viac. O 2 € viac budete platiť aj pri programoch O2 Moja Firma, O2 Fér na faktúruO2 Telemetrii, ktoré boli bez poplatku.

o2 digital
Vyššiemu poplatku sa môžete vyhnúť. Stačí splniť 3 podmienky.

O2 Digitálny box

Digitálny box je miesto v O2 aplikácii alebo v používateľskom účte na webe, kam vám operátor bude zasielať všetku dokumentáciu spojenú s vaším účtom alebo zmluvou. Operátor už teraz využíva online komunikáciu prostredníctvom emailov, odteraz chce dokumenty zasielať priamo do digitálnej schránky v rámci svojej aplikácie, resp. webovej stránky.

[irp posts=”73567″ ]

Po elektronickom zasielaní a bezhotovostnej platbe faktúr O2 reflektuje Digitálnym boxom na technologický vývoj a ekologickosť riešení a zároveň pohodlnejší a prehľadnejší spôsob uchovávania dokumentácie, ktorú zákazník potrebuje na využívanie služieb operátora. Aby zákazníkov podporilo v rozhodnutí na prechod do moderného prostredia, zvýhodní im poplatok za každý program s platbou na faktúru o 2 eurá tzv. Digitálnym bonusom,“ informuje operátor.

o2 digitalny bonus
O2 vysvetľuje kroky pre získanie Digitálneho bonusu.

Ako získať Digitálny bonus

V priebehu mája a júna chce O2 svojich zákazníkov naučiť digitálne komunikovať, riešiť platby a fungovať v online prostredí operátora. Naplno pocítia zákazníci výhodu digitálneho bonusu od konca júna 2020, kedy si ho budú môcť uplatniť z výšky svojej faktúry.

„Digitálne nastavenie spraví náš spoločný život pohodlnejším a jednoduchším, ušetrí zbytočný papier, ale aj čas zákazníkom aj našim kolegom, aby sa na O2 Zákazníckej linke, O2 Chate a v O2 Predajni mohli ešte odhodlanejšie venovať zložitejším požiadavkám zákazníkov a mohli im priniesť čo najlepšiu zákaznícku starostlivosť,“ dopĺňa Igor Tóth.

Neprejdeš na digitál? Od 29.6 budeš platiť o 2 € viac

O2 s platnosťou od 29. júna mení svoj cenník tak, že bude zvlášť uvádzať ceny s Digitálnym bonusom a zvlášť ceny bez Digitálneho bonusu. V prípade ak zákazníci splnia kroky na uplatnenie Digitálneho bonusu, zmena sa ich nedotkne.

[irp posts=”111413″ ]

„Naši zákazníci sú už teraz vo veľkej miere zvyknutí využívať digitálnu faktúru a rovnako ju platiť aj online spôsobom cez aplikáciu Moje O2, internet bankingom alebo inou elektronickou formou. Po novom pridávame unikátnu službu Digitálny box na uchovávanie všetkých dokumentov spojených s využívaním našich služieb v digitálnej podobe. Spojením týchto troch výhod je zákazník pripravený fungovať digitálne,“ pokračuje Tóth.

O2 týmto krokom sleduje nielen podporu digitalizácie, ale aj priaznivý efekt na životné prostredie a je reakciou na rastúce priame i nepriame náklady.

o2 cennik
Cenník aktuálny od 29.6. 2020

 „Okrem toho, že digitálne správanie je zodpovednejšie voči spoločnosti aj životnému prostrediu je aj jednoznačne ekonomickejšie. Naopak, nedigitálne správanie ako sú napríklad papierové faktúry, či platba faktúr na predajniach dlhodobo prinášajú zvýšené náklady, či už personálne alebo aj materiálne nielen nám, ale aj našim zákazníkom,“ objasňuje Igor Tóth.

 „Hľadali sme preto taký spôsob, ktorý by zohľadnil tieto náklady a zároveň reflektoval neustále navyšovanie hodnoty paušálov pri zachovaní pôvodných cien. Výsledkom je práve Digitálny bonus, ktorý zvýhodní tých zákazníkov, ktorí sa rozhodnú správať digitálne a ekologicky a pomôžu nám tak šetriť aj zbytočné náklady na posielanie faktúr, či platbu na predajniach. Zároveň je to aj motivácia pre zákazníkov, aby sa začali správať viac digitálne tam, kde to je prirodzené, jednoduché, efektívne a pohodlné. Tých, ktorí využijú digitálny servis sa tak zmena nedotkne, teda okrem toho, že prejdú na pohodlnejšie a jednoduchšie fungovanie,“ dodáva riaditeľ marketingu O2.

Zákazníkom dajú vedieť

O všetkých zmenách budú zákazníci informovaní. Operátor hovorí, že o novinke bude zákazníkov informovať aj prostredníctvom SMS správ, ktoré začne rozposielať už 15. mája. Alternatívne však viac informácií môžete získať na webe www.o2.sk/digital

Total
27
Zdieľaní