AKTUÁLNE: Banky opäť dvíhajú poplatky. Za toto všetko zaplatíte viac!

Niektoré banky menia cenník. Pozrite sa či sa to týka aj vás.

5

Niektoré banky od novembra 2019 upravili cenníky, čo pre mnohých klientov, bohužiaľ, znamená vyššie poplatky. Tentokrát overená a veľmi užitočná služba Finančná hitparáda upozorňuje na zmenu cenníkov troch bankových inštitúcií: VÚB Banka, Prima Banka a Poštová banka. Okrem zvýšenia niektorých poplatkov banky zavádzajú aj nové poplatky. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Opäť pripomíname, že za zozbieraním dát stojí server Finančná hitparáda, u ktorého si môžete aktivovať emailové upozornenia na zmeny cenníkov.

Poštová banka

Platobné služby hotovostné

 • Poplatok za vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo disponent banka upravila na 2,50 €, predtým 1,50 €; poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa.
 • Za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks klienti zaplatia 0,10 €/10 ks (aj začatých), min. 3,00 €, predtým 0,05 €/10 ks (aj začatých), min. 1,00 €.

Platby v rámci SEPA krajín

 • Poplatok za príkaz na úhradu realizovaný v pobočke banky alebo na pošte bude 3,00 €, predtým 2,00 €.
 • Banka zaviedla nový poplatok za príkaz na úhradu realizovaný prostredníctvom infolinky vo výške 1,50 €.

VÚB Banka

Poplatok za výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta bude:

 • Do 5 000 €, resp. prepočet v cudzej mene (vrátane) 4,00 €, predtým 3,50 €
 • Nad 5 000 €, resp. prepočet v cudzej mene 4,00 €, predtým 3,50 €

Odoslané bezhotovostné SEPA-Europrevody, SEPA inkasá a Non SEPA-prevody

 • Za SEPA–Europrevody a SEPA inkasá v pobočke banky a Urgentné prevody v rámci VÚB klienti zaplatia 3,00 €, predtým 2,20 €.

V rámci ostatných služieb sa zmena dotkla poplatkov:

 • Trvalý príkaz na úhradu, automatický prevod – zmena / zrušenie bude 3,00 €, predtým 2,20 €.
 • Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním bude 3,00 €, predtým 2,20 €.
 • autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) – zmena / zrušenie bude 3,00 €, predtým 2,20 €.
TIP REDAKCIE
Bitcoin aj Ethereum bez poplatkov: Táto aplikácia si za obchodovanie nič nepýta

Debetné platobné karty

Za vydanie, vedenie a obnovu kariet banka bude účtovať poplatky:

 • Visa Inspire Gold 3,00 € / mesiac / 36 € / rok, predtým 30,00 € / rok
 • Visa Inspire 1,20 € / mesiac / 14,40 € / rok, predtým 8,30 € / rok
 • Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka) 0,50 € / mesiac / 6,00 € / rok predtým 4,00 € / rok
 • Maestro Dobrý anjel 1,20 € / mesiac / 14,40 € / rok, predtým 8,30 € / rok,
 • Bratislavská Mestská karta Maestro BMK bezplatne / 3 € za obnovu, predtým bezplatne

Poznámka:
uvedené poplatky sa týkajú klientov, ktorí predmetné služby nemajú zahrnuté v balíku služieb.

 • Za výber hotovosti cez službu cashback banka zaviedla poplatok 0,50 €.

Služby k debetným platobným kartám

Banka upravila nasledovné služby k platobným kartám:

 • Znovuvydanie karty v pobočke banky bude 15,00 €, predtým 10,00 €
 • Doručenie platobnej karty / PIN kódu kuriérom na území SR bude 10,00 €, predtým 5,00 €
 • Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB bude 0,05 €, predtým bezplatne
 • Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB) a v zahraničí bude 0,50 €, predtým 0,30 €
 • Poplatok za ostatné zmeny zadané v pobočke banky bude 5,00 €, predtým 3,50 €
 • Poplatok za cezhraničnú konverziu bude 2 % z transakcie, predtým 1,50% z transakcie (platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí, pri transakciách realizovaných v mene € sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje)

Banka zaviedla nový poplatok za bezhotovostné platby debetnou platobnou kartou za hazardné hry, stávkovanie a lotérie vo výške 3,00 €, platby kreditnou kartou budú bezplatné.

Služby elektronického bankovníctva

Banka zaviedla poplatok za zasielanie PUSH notifikácií a notifikácií do schránky správ v Nonstop banking, zasielanie predmetných notifikácií bude bezplatné.

Úvery na bývanie

V rámci úverov na bývanie banka zaviedla poplatky za:

 • Iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka 50,00 €
 • Postupné čerpanie úveru 50,00 €
 • Nevyčerpanie úveru vo výške 2 % z nedočerpanej sumy
 • Vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka 0,20 € / strana
TIP REDAKCIE
Cez Apple Pay zaplatia aj klienti VÚB banky, ktorí používajú kreditky Mastercard

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt bude za poplatok:

 • V počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) 4 €, predtým 3,50 €
 • V počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) 4 €, predtým 3,50 €

Prima Banka

 • SMS notifikácie budú vo všetkých v balíkoch služieb nahradené Push notifikáciami.

Debit MasterCard

 • Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a v zahraničí bude 2,50 €

MasterCard Standard

 • Výber hotovosti z iného bankomatu v SR bude 2,50 €, predtým 2,00 €
 • Výber hotovosti z iného bankomatu v zahraničí bude zahrnuté v mesačnom poplatku, predtým 2,00 €

MasterCard Gold

 • Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a v zahraničí bude zahrnuté v mesačnom poplatku, predtým 2,00 €

Ostatné

 • Vklad v hotovosti bude za poplatok 1,00 €, predtým 0,50 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba bude za poplatok 2,50 €, predtým 2,00 € a
 • Výber v hotovosti bude za poplatok 2,50 €, predtým 2,00 €

Pokladničné služby

 • 2,50 € (predtým 2,00 €) za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta

Platobné služby bezhotovostné realizované v pobočke banky

 • Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky) na 2,50 €, predtým 2,00 €
 • Zmena a zrušenie trvalého príkazu/inkasa taktiež na 2,50 €, predtým 2,00 €