Asi o 10 miliárd rokov sa naše Slnko zmení na obrovský tvrdý kryštál

Biele trpasličie hviezdy sa podľa výskumu vedcov v ich posledných rokoch menia na obrovské kryštálové gule. Tvrdia, že takýto osud stihne aj naše Slnko.

Biele trpasličie hviezdy sa podľa výskumu vedcov v ich posledných rokoch menia na obrovské tvrdé a veľmi ťažké kryštálové gule. Tvrdia, že takýto osud stihne aj naše Slnko.

Výskum vedcov je postavený na pozorovaniach európskej vesmírnej agentúry Gaia. Tie preukázali vo vesmíre nadbytok bielych trpasličích hviezd s takými farbami a jasnosťou, ktoré nedokázal vysvetliť vek a ani hmotnosť týchto objektov. Modely však ukazujú, že vysvetlenie pre tento jav by sme predsa len nájsť mohli. Podľa vedcov sa hviezda začne vytvrdzovať do kryštálu v jej neskoršom veku a zvnútra.

Rovnaký osud postihne aj Slnko

“Všetky biele trpasličie hviezdy sa v určitom bode svojho vývoja začnú kryštalizovať, hoci masívnejšie hviezdy si prechádzajú týmto procesom už omnoho skôr,” uviedol vedúci výskumník Pier-Emmanuel Tremblay. “To znamená, že milióny takýchto hviezd v našej galaxii už tento proces dokončili a stali sa z nich kovové kryštálové gule.” Jadro trpasličej hviezdy bude podľa vedcov tvoriť kryštalizovaný kyslík a zvyšok hviezdy sa zmení na diamantový uhlíkový kryštál.

“Toto je prvý priamy dôkaz, že biele trpasličie hviezdy kryštalizujú alebo že sa menia z kvapalných na tuhé. Pred 50 rokmi bolo predpovedané, že by sme mali pozorovať nárast počtu bielych trpaslíkov v určitých jasnostiach a farbách práve z dôvodu že kryštalizujú, no pozorované to bolo až teraz,” potvrdil Tremblay. Podobný osud ako biele trpasličie hviezdy bude s najväčšou pravdepodobnosťou čakať aj naše Slnko. Vedci tomu však dávajú ešte 10 miliárd krásnych slnečných rokov.