internet

Božská rýchlosť? Internet sa po anglických vidieckych oblastiach rozšíri vďaka kostolom

Na prvý pohľad možno netradičné, ale logické a efektívne riešenie, ktoré by si možno našlo uplatnenie aj u nás. Zástupcovia anglikánskej cirkvi uzavreli dohodu s vládou Anglicka, predmetom ktorej je využívanie kostolov pre šírenie internetu v tzv. mŕtvych oblastiach. 

Na prvý pohľad možno netradičné, ale logické a efektívne riešenie, ktoré by si možno našlo uplatnenie aj u nás. Zástupcovia anglikánskej cirkvi uzavreli dohodu s vládou Anglicka, predmetom ktorej je využívanie kostolov pre šírenie internetu v tzv. mŕtvych oblastiach. 

Mŕtve oblasti, teda miesta bez dostupného pripojenia na internet, sa nachádzajú hlavne vo vidieckych regiónoch a odľahlejších častiach Anglicka. Vo všeobecnosti platí, že každá obec má kostol a každý kostol vyššiu vežu, ktorá predstavuje ideálne miesto pre umiestnenie bezdrôtového vysielača.

Po anglickom vidieku je rozmiestnených asi 10 000 kostolov, ktoré tak nahrávajú vcelku významnému rozšíreniu internetového pripojenia medzi obyvateľov vidieka a malých lokálnych komunít.

Antény, satelity, paraboly, vodiče optických vlákien a vysielače musia byť na kostoly umiestnené s maximálnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu svätostánku a jeho historickej hodnoty.

Dohoda vlády s anglikánskou cirkvou bude prospešná pre všetky zainteresované strany. Obyvatelia vidieka získajú potrebné internetové pripojenie, prevádzkovatelia dátových služieb nových zákazníkov a polepší si aj miestna cirkev.

internet
Tisíce podobných kostolov je možné využiť pre šírenie internetu © wikimedia.org

Cirkev sa s operátormi môže dohodnúť na istom podiele zo ziskov alebo napr. na zdieľaní nákladov spojených s údržbou kostola a jeho veže. Množstvo kostolov je veľmi starých a takáto dohoda by pomohla s ich udržiavaním a uchovávaním pôvodnej hodnoty.

Tajomník Matt Hancock dokonca poznamenal, že aj budova z 15. storočia môže pomôcť Anglicku držať krok s budúcnosťou a zlepšení kvalitu života ľudí tým, že sprostredkuje konektivitu v ťažko dostupných oblastiach.

TIP REDAKCIE
Vzbura strojov? Takto vyzerá kombinácia robotického psa s útočnou puškou

Predseda vlády David Cameron ešte pred dvoma rokmi povedal, že pripojenie na internet by nemalo byť luxusom, ale právom. Podľa neho je pripojenie na internet absolútne zásadné pre život v Anglicku 21. storočia.

Kostoly, ktoré zívajú prázdnotou po veriacich, sa tak možno zase naplnia vďaka poriadnej wifine.

Total
30
Zdieľaní
Total
30
Zdieľať