Zmena na slovenských cestách? Tabule so smerníkmi chcú uvádzať aj v menšinových jazykoch

Poslenec György Gyimesi navrhuje zmeny, ktoré by menšinové jazyky dostali aj na tabule so smerníkmi.

Nápisy na tabuliach so šípovými smerníkmi v obciach by okrem slovenčiny mohli byť napísané aj v jazyku menšiny. Navrhuje to poslanec György Gyimesi (OĽANO) v novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

Gyimesi chce do zákona zaviesť možnosť pre obce použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Poslanec to odôvodňuje účelom navádzania účastníkov cestnej premávky.

V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach. Ide o tie obce, v ktorých majú občania SR patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt a tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent obyvateľov. V tomto prípade majú právo v obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.

Šípové smerníky s názvom cieľov aj v jazyku národnostnej menšiny sa podľa poslanca využívajú vo viacerých európskych štátoch, napríklad vo Fínsku, Škótsku, Írsku, Srbsku či Rumunsku.

Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla platiť od 1. januára 2022.

Titulná foto: Ilustračná, úpr. redakcie.