whatsapp

Tučné písmo či kurzíva: Takto upravíš text svojich správ v aplikácii WhatsApp

WhatsApp patrí medzi najpoužívanejšie komunikačné platformy sveta. Dostupná je v 180 krajinách, kde ju využíva 1,5 miliardy ľudí. Priemerný užívateľ kontroluje svoj WhatsApp až 23 krát denne.

WhatsApp patrí medzi najpoužívanejšie komunikačné platformy sveta. Dostupná je v 180 krajinách, kde ju využíva 1,5 miliardy ľudí. Priemerný užívateľ kontroluje svoj WhatsApp až 23 krát denne.

Užívatelia najčastejšie komunikujú prostredníctvom mobilnej aplikácie WhatsApp. Dostupné je ale aj webové rozhranie a tiež aplikácie pre desktopy – počítače s operačným systémom Windows a Mac.

Odosielané a prijímané správy majú najčastejšie textovú podobu, pričom ich užívatelia radi vylepšujú emotikonami, ktorých existuje nespočetné množstvo. Pokiaľ však chcete, aby vaše správy predsa len vyzerali trochu inak, môžete využiť jednoduchý trik.

Text v aplikácii WhatsApp sa dá formátovať podobne ako v iných platformách, ktoré pracujú s textom. Upravený text sa pritom v aplikácii WhatsApp nepoužíva vôbec často. Pri obsiahlejšej komunikácii ním ale môžete zvýrazniť napr. dôležitú časť správy.

Váš text môže mať podobu tzv. tučného písma, nakloneného písma, prečiarknutého textu alebo zvolíte jeho neproporcionálnu formu. Stačí, ak na začiatku a na konci konkrétneho slova alebo celého textu vložíte znaky, ktoré sú súčasťou každej klávesnice.

Tučné písmo: *text*

Naklonené písmo:  _text_

whatsapp

Prečiarknuté písmo: ˜text˜

whatsapp

Neproporcionálne písmo: ```text```

pismo