Dokázané: Google asistent je najviac, Apple Siri zas najmenej efektívny asistent

Nové výsledky od spoločnosti Stone Temple Consulting potvrdili to, čo sme si všetci mysleli. Google asistent je v porovnaní s jeho konkurenciou najefektívnejší virtuálny asistent. Siri od Apple v rovnakom teste spomedzi všetkých asistentov dopadla najhoršie.

Nové výsledky od spoločnosti Stone Temple Consulting potvrdili to, čo sme si všetci mysleli. Google asistent je v porovnaní s jeho konkurenciou najefektívnejší virtuálny asistent. Siri od Apple v rovnakom teste spomedzi všetkých asistentov dopadla najhoršie.

Firma porovnala štyroch najrozšírenejších a najlepších asistentov. Do virtuálneho ringu sa tak postavil Google asistent, Siri, Amazon Alexa a Microsoft Cortana. Merané boli dve kritériá, a to „Koľko otázok bude vedieť virtuálny asistent zodpovedať“ a „na koľko otázok odpovie správne a úplne“.

Z výsledkov je jasné, že Google asistent je najefektívnejší.

Vo výsledkoch sa pritom nachádzajú dva rôzne výsledky pre Google asistenta, a to z toho dôvodu, že bol testovaný ako na smartfóne, tak aj na inteligentnom reproduktore Google Home. Zaujímavé je, že sa výsledky medzi sebou líšia.

Z výsledkov je vidieť, že Google asistent na telefóne funguje o niečo lepšie, než jeho verzia v reproduktore Google Home. Obe verzie sú aj napriek tomu výkonnejšie než ostatní asistenti, až na Cortanu, ktorá dokázala otázky odpovedať správne a úplne častejšie, než Google reproduktor.

Výsledky pochádzajú z opýtania sa 24 710 otázok, čo je obrovský počet, z ktorého sa dajú vyvodiť mienkotvorné závery.

Total
8
Zdieľaní
Total
8
Zdieľať