Transgender už podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nie je porucha

Trangender (transrodoví) ľudia už nebudú označovaní ako ľudia s mentálnou poruchou.

2

Byť transgender už ďalej nebude klasifikované ako mentálna porucha alebo porucha správania. Vyplýva to z veľkých zmien, s ktorými prichádza Svetová zdravotnícka organizácia.

Nová verzia manuálu diagnóz mení kategorizáciu otázok spájaných s rodovou neistotou do kapitoly zaoberajúcej sa sexuálnym zdravím.

Expert zo Svetovej  zdravotníckej organizácie potvrdil, že WHO už chápe, že transgender ľudí nemôžu označovať ako „mentálne narušených“. Human Rights Watch, medzinárodná organizácia vedúca výskum a presadzovanie ľudských práv rozhodnutie označila za „oslobodzujúce s celosvetovým efektom“.

K odstráneniu z kapitoly mentálneho zdravia došlo hlavne kvôli tomu, že už lepšie chápeme, že to tam vôbec nepatrilo. Ak by to tam ostalo, nebolo by to správne,“ vysvetľuje expert na doktor Lale Say, odborník na reprodukčné zdravie vo Svetovej zdravotníckej organizácii.